Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Bettery

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Maarten Loomans
Looptijd: December 2023 – December 2025
Financiering: Vlaanderen Circulair
Partners: Odisee (ZorgInnovatie & Energietechnologie), Wase Werkplaats, MAAAT, The Circular Hub, Batterypackservice, Circulife, UZ Gent, AZ Sint-Jan, OLV Aalst, ZNA Antwerpen, ASZ Aalst
 
 
Samenvatting 

Batterijen spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven en dragen bij aan de grote hoeveelheden e-waste die jaarlijks wordt gegenereerd. Ook in de zorgsector zien we een beweging naar meer draadloze medische toestellen die voorzien zijn van batterijen zodat ze draagbaar zijn en flexibel gebruik vereenvoudigen. Deze batterijen worden momenteel hoogstens gerecycleerd. Omdat ze vaak kortstondig gebruikt worden, herbergen ze potentieel om hergebruikt te worden in nieuwe toepassingen.

In het project ‘Bettery.com’ brengt CenSE in samenwerking met het speerpunt ZorgInnovatie (Gezondheidszorg) en de opleiding Energietechnologie de huidige reststromen van oplaadbare batterijen in kaart binnen 5 Vlaamse ziekenhuizen. We identificeren de huidige end-of-life strategieën en bepalen de grootste opportuniteiten om deze batterijen te hergebruiken in een hogere R-strategie. Er is nog geen oplossing in Vlaanderen om deze medische apparaten te ontmantelen en de batterijen te hergebruiken in een nieuwe toepassing. Gezien de nodige handelingen (testing, demontage, sortering, productie, …) biedt dit tewerkstellingskansen voor de sociale economie. Binnen een brede samenwerking met partners uit de maatschappelijke vijfhoek gaan we vervolgens op zoek naar opportuniteiten om nieuwe oplossingen te creëren met deze batterijen. Om dit te kunnen realiseren wordt een sociaal-circulaire keten samengesteld.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64