Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Stairway to SDG

Deel dit op

Stairway to SDG

CenSE onderzoekers: Elien Crois

Looptijd: November 2019 – Mei 2022

Financiering: Erasmus+ KA2

 

Samenvatting

Stairway to SDG is een samenwerkingsverband tussen zeven organisaties uit zes Europese landen. Dit consortium wil bijdragen aan het implementeren van duurzaamheidseducatie in professioneel onderwijs. Dit op basis van concrete persoonlijke acties gekoppeld aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  

Als individu bijdragen aan de SDG's is complex, daarom hebben we deze doelstellingen zo veel mogelijk  vereenvoudigd tot alledaagse duurzame praktijken. We zijn allemaal mee verantwoordelijk voor de grote duurzaamheidsuitdagingen waar we nu en in de nabije toekomst voor staan, duurzaamheidsuitdagingen die veroorzaakt zijn door menselijk handelen.  

De belangrijkste onderzoeksvraag in dit project is dan ook "Hoe kunnen educatie voor duurzame ontwikkeling en de SDG's in het professioneel onderwijs geïmplementeerd worden?". 

 

Output

1) Kennisplatform voor Professioneel Onderwijs (www.stairwaytosdg.eu

Het Stairway to SDG platform is gericht op docenten in het professioneel onderwijs. Docenten die de mogelijkheid hebben om het bewustzijn over duurzame ontwikkeling bij studenten te vergroten en het debat, duurzaamheidsacties en duurzame innovatie bij studenten te promoten. 

Doelstellingen van het platform: 

  • Informeren en sensibiliseren over duurzame ontwikkeling. 
  • Docenten helpen om Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) te integreren in hun lespraktijk. 
  • Docenten een reeks gestructureerde activiteiten i.v.m. de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aanbieden, op maat van het professioneel onderwijs. Leeractiviteiten die in de lespraktijk kunnen worden gebruikt. 
  • Docenten voorbeelden van goede praktijken aanbieden om hen te inspireren. 
  • De 'Stairway to SDG'-app promoten, als self-assessment tool voor duurzaam gedrag. 
  • Een ​​community aanbieden waar gebruikers resultaten en voortgang kunnen delen. 

2) My.Stairway - Zelfevaluatie app 

Om het werk van docenten te vergemakkelijken en inzicht te krijgen in het duurzaam gedrag van studenten, hebben we een nieuwe app ontwikkeld. De zelfevaluatie-app werkt als een barometer om reflectie bij studenten te stimuleren en hen op een praktijkgerichte manier te ondersteunen om na te denken over en actie te ondernemen ter bevordering van de SDG's. 

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64