Expertise 3

Competenties van de toekomst

CenSE legt een belangrijke focus op de persoonlijke ontwikkeling van het individu. In de steeds sneller evoluerende maatschappij valt de noodzaak aan toekomstgerichte competenties niet te onderschatten. Daarom zijn we ook actief op projecten gericht op de studie van competenties en de ontwikkeling ervan. 

Wilt u graag samenwerken en…

…bent u een
bedrijf?

…bent u een
onderzoeker?

…bent u een
student of docent?

Lopende projecten

Lerende Euregio Scheldemond

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.

Lees Meer

Duurzaamheids-
competenties

Dit project gaat na welke duurzaamheidscompetenties vereist zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Basis is het framework van Wiek. Bekeken wordt hoe dit van toepassing kan worden gemaakt voor KMO's, familiebedrijven, hogescholen en andere relevante stakeholders.

Lees Meer

From Practice-Oriented Trainings to Employable IT Experts

Dit project gaat na welke digitale competenties vereist zijn voor de future workforce, voor toonaangevende spelers in IT en voor hogescholen.

Lees Meer

Afgelopen projecten

HECOS for ETHICS

De doelstelling van dit project is het verdiepen en verbreden van de ethische competenties bij managers door een ontwikkelde innovatieve en attractieve training.

Lees Meer

Job Yourself

Eén van de initiatieven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het ondernemerschap te stimuleren en zo de werkloosheid te reduceren is JobYourself.

Lees Meer

LogILereN

Het Logistiek Interactief Lerend Netwerk (LogILereN) bestaat uit een selecte groep logistiek experts die tweemaandelijks aan tafel zitten om praktijkgerichte ervaring en wetenschappelijke bevindingen te delen.

Lees Meer

Onderzoekers

Publicaties

Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be