Elien Crois


Korte bio
Elien Crois is onderzoeker binnen CenSE. De afgelopen jaren heeft zij binnen Odisee ervaring opgedaan in de uitvoering en coördinatie van nationale en internationale onderzoeksprojecten (ESF, EFRO, Erasmus+) met een focus op duurzaam ondernemen en co-creatie tussen de profit-, non-profit en onderwijssector. Zij heeft expertise in de thema’s duurzaamheidseducatie en duurzame organisatietransitie dankzij Erasmus+ projecten zoals Hecos for Ethics, SDG Stairway en als coördinator van het International Program Sustainable Management (EHSAL management School). Momenteel is zij als onderzoeker betrokken bij het Stairway to SDG project (Erasmus+) waarin onderzocht wordt hoe educatie voor duurzame ontwikkeling geïmplementeerd kan worden in professioneel hoger onderwijs. Daarnaast is zij betrokken in een ESF-project in verband met Inclusief werkgeversgedrag. De voorbije jaren werkte zij aan verschillende projecten:
 • Hecos for Ethics (Erasmus+) in verband met het ontwikkelen van duurzaamheidscompetenties bij studenten, bedrijfsmanagers en ngo-managers. De International Summer School Sustainable Management was een pilot binnen dit project en focuste op niet-formeel en informeel leren in samenwerking met bedrijven en ngo’s.
 • Broeikas (EFRO), een Aalsters eco-systeem dat inzet op het stimuleren van ondernemerschapscompetenties bij jongeren
 • From Practice oriented Trainings to Employable IT Experts (ESF) waarin onderzocht wordt hoe een betere afstemming tussen arbeidsmarkt en IT- opleidingsverstrekkers kan gerealiseerd worden.

Contactgegevens

Projecten
Expertise 1: Duurzame bedrijfsvoering
 • Broeikas Aalst (EFRO-project)
 • International Program Sustainable Management
 • Inclusief werkgeversgedrag (ESF)
Expertise 3: Competentie ontwikkeling
 • Duurzaamheidscompetenties
 • From Practice oriented Trainings to Employable IT Expert (ESF)
 • International Summer School Sustainable Management
 • Hecos for Ethics (Erasmus+)
 • Stairway to SDG (Erasmus+)
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be