Go&LearNET

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen, Karen Brabant

Looptijd: Oktober 2013-September 2015

Partners: Italië: Regione Friuli Venezia Giulia, Enaip Fvg, Ufficio Scolastico Regionale, Regione Marche, Regione Umbria, Consorzio Futuro Umbria, Ecipar, Asabo; België: Hubrussel; Slovenië: Mcc; Hongarije: Uniflexys; Turkije: Ha.Og.Ak. Dernegi

 

Het Go&LearNET for Educational Trainers (Go&LearNET) is een Europees Leonardo Da Vinci project, aansluitend bij het Go&Learn project.

Het project heeft volgende doelen:

  • Het ondersteunen, ontwikkelen en verbeteren van de netwerken tussen beroepsopleidingen & secundaire scholen met de arbeidsmarkt, zodat docenten hun kennis van de arbeidsmarkt kunnen verbeteren en beter kunnen inspelen op noden uit het werkveld;
  • Het ervaren van vormen van informeel leren in bedrijven, door middel van economische ontdekkingsbezoeken en thematische seminaries in bedrijven;
  • Het promoten van ‘in-company’ seminaries waarmee verschillende doelen worden beoogd: het verbeteren van de lesvaardigheden van docenten, het verhogen van hun technische competenties, het faciliteren van toegang van studenten tot de arbeidsmarkt.
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be