GO & LEARN

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen, Karen Brabant

Looptijd: November 2011 - November 2014

Partners: Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio E Pari Opportunità (Italië) (Promotor); Enaip Fvg (Italië), Camera Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Udine (Italië), Azienda Speciale Ricerca & Formazione Cciaa Udine (Italië), Voka Kamer Van Koophandel O-Vlaanderen (België), Translake Gmbh (Duitsland), Bsm - Bodensee Standortmarketing Gmbh (Duitsland), Ccissb - Chamber Of Commerce And Industry Of Szabolcs-Szatmár-Bereg County (Hongarije), Uni-Flexys University Innovation Research And Development Public Nonprofit Ltd. (Hongarije), Scci Prc - Slovak Chamber Of Commerce And Industry – Prešov Regional Chamber (Slovakije), Pzpl - Pomorski Związek Pracodawców „Lewiatan” (Polen), Tnoik - Towarzystwo Naukowe Organizacji I Kierownictwa Oddział W Gdańsku (Polen), Azienda Speciale Imprese E Territorio - I.Ter (Italië)

 

Het Go&Learn project stelt een internationale catalogus op van bedrijfsbezoeken, gekoppeld aan leerinhouden. De catalogus biedt een meerwaarde voor de professionele groei van studenten en werknemers. Het doel is om aan de hand van (internationale) bedrijfsbezoeken kennisuitwisseling te bevorderen tussen werknemers, experts, jonge ondernemers en studenten. Het project wordt in België uitgevoerd door KAHO Sint-Lieven, Hogeschool-Universiteit Brussel en VOKA/ Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen.

Inhoud bedrijfsbezoek

Een bedrijfsbezoek bevat enerzijds een voorstelling van het bedrijf en een rondleiding. Anderzijds wordt een thematisch seminarie georganiseerd, waarin dieper wordt ingegaan op thema’s zoals de missie van de organisatie, de bedrijfsvisie, SWOT-analyse, het HRM-beleid, de logistieke planning, enz. Het seminarie wordt begeleid door een expert of docent vanuit de school, samen met een expert uit het bedrijf. De dialoog tussen student, expert en docent staat hierin centraal.

Circuits

De bedrijfsbezoeken worden gegroepeerd naar thema en geclusterd in circuits van 5 à 6 bedrijfsbezoeken in een tijdsspanne van een aantal dagen. De thema’s van de bedrijfsbezoeken dienen dus als een rode draad doorheen een circuit. Momenteel worden de eerste twee circuits uitgewerkt, met volgende thema’s: (1) Voedingscircuit: Jonge ondernemers en studenten maken in eigen land of buitenland kennis met ondernemerschap, (2) Logistieke circuit: Experts verdiepen zich in hedendaagse logistieke thema’s, bijvoorbeeld 'Track & Trace'. In de toekomst zullen nog andere thematische circuits worden ontwikkeld en aangeboden.

Wat houdt dit in voor het gastbedrijf?

Het gastbedrijf ontvangt minimum 1 maal per jaar een groep. Het bedrijfsbezoek omvat een voorstelling van het bedrijf met aansluitend een rondleiding. Het thematisch seminarie wordt in onderling overleg met het gastbedrijf vastgelegd en ingepast in een circuit.  Het bezoek duurt ongeveer een halve dag. Indien de organisatie dit wenst kan dit korter of langer duren. De inschrijvingen, het transport, een eventuele tolk, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het gastbedrijf. De grootte van de groepen wordt in onderling overleg vastgelegd en kan variëren van 5 tot 25 personen.

Meerwaarde

Deelname leidt tot kennisverrijking door interactie met experts,  studenten en jonge ondernemers. Het bedrijf wordt partner van KAHO/HUB, waardoor het gebruik kan maken van onze mogelijkheden in verband met stages, onderzoeksprojecten, bachelorproeven en internationale uitwisseling. Het bedrijf wordt tevens voorgesteld aan (inter)nationale (laatstejaars)studenten en jonge ondernemers. Dit maakt het bedrijf interessant als toekomstig werkgever of samenwerkingspartner. Het project biedt Europese netwerkmogelijkheden met bedrijven uit gelijkaardige sectoren, omdat het wordt opgenomen in een internationale catalogus met een voorstelling van alle deelnemende bedrijven.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be