Lerende Euregio Scheldemond

Deel dit op

Beste LES-partner,

Op 9 december houden we met LES ons jaarlijkse stakeholdersevent in het Industrieel Museum in Sas van Gent: LES(s) Talk XXL. Best practices van samenwerking tussen onderwijs en werkveld als een oplossing voor de krappe arbeidsmarkt.

We vatten het op als een grote LES(s) Talk XXL, waarbij het delen van best practices centraal staat.

Waarom zou jij er bij moeten zijn?  Omdat dit dé gelegenheid is waar mensen uit het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar kunnen ontmoeten. En omdat we je inzicht bieden in de krapte op de arbeidsmarkt binnen de techniek en IT. We tonen niet alleen de cijfers, maar staan ook stil bij de perceptie op deze knelpuntberoepen. Daarnaast ga je door de best practices die we presenteren ook nog eens naar huis met tonnen inspiratie voor een betere samenwerking tussen onderwijs en werkveld. Niets doen aan de krapte op de arbeidsmarkt is geen optie: je bent er toch ook bij op 9 december?

--------------
 
Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact. 
 
Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen. 
 
Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. 
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be