Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Continuïteit van het familiebedrijf in tijden van digitalisering

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen

Looptijd: September 2018 - September 2019

Partners: CenSe in samenwerking met onderzoeksinstituten in Australië, Engeland, Italië en China.


Onderzoeksopzet:

Snelle evoluties in digitalisering vormen specifieke uitdagingen voor familiebedrijven. Zo hebben deze evoluties een impact op het familiale systeem (de relaties tussen de familieleden onderling), het business systeem (de gebruikelijke business-modellen staan onder druk, en de ontwikkelingen in het business-systeem beïnvloeden het familiale en ownership-systeem), en het ownership-systeem (de overwegende controle van familiale aandeelhouders komt onder druk te staan). De literatuur omtrent digitalisering en de invloed ervan op familiebedrijven is echter zeer beperkt.

Onderzoeksvraag:

Welke zijn de gevolgen van de exponentiële digitalisering op de actoren in het familiebedrijf?

 Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64