Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Meetfietsproject

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bruno Coessens, Yvan Rooseleer

Met medewerking van: Studenten 2e jaar - 3e jaar Toegepaste Informatica

Looptijd: April 2012 - Juni 2013

Financiering: Fietsersbond vzw

Partners: Fietsersbond vzw (promotor)

 

Het optimaliseren en qua functionaliteit uitbreiden van een andro├»d applicatie die gebruikt wordt door de Fietsersbond om de kwaliteit van fietspaden te meten. Tevens het visualiseren van gegevens die in de vorige projecten in een databank werden ondergebracht en het verwerven van kennis rond Geodata. Deze kennis was tot dusver niet aanwezig in de HUB. Een project met een een duidelijk maatschappelijk nut: namelijk komen tot een verbeterde infrastructuur voor fietsgebruik die een duurzame vorm van mobiliteit is.  De HUB heeft bij de overheid door haar inbreng in dit project een imago gekregen van kenniscentrum inzake opzetten van databanken en smartphone applicaties in de context van fietsinfrastructuur.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64