Veerkracht bij Vlaamse ondernemingen

Deel dit op

LEES HET RAPPORT HIER.

Klik hier voor de online enquête. 
Klik hier om de vragenlijst te downloaden.

Indien u de papieren versie verkiest, mag u deze opsturen naar volgend adres:
Odisee Hogeschool
t.a.v. CenSE - Wouter Broekaert
Warmoesberg 26
1000 Brussel

Indien u vragen heeft kan u terecht bij Wouter Broekaert

Het Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE, Odisee, www.odicense.be) en KU Leuven gingen reeds tweemaal eerder, in 2017 en in 2019, na welke kansen en uitdagingen Belgische ondernemers zagen voor de nabije toekomst. De gedetailleerde resultaten van dat onderzoek werden gebundeld in twee rapporten en werden onder meer toegelicht in het magazine Trends van 25 juli 2019.

Sindsdien hebben de Corona-crisis en de daaropvolgende maatregelen het economische landschap echter flink door elkaar geschud en de veerkracht van onze bedrijven sterk op de proef gesteld. Veel ondernemingen hebben reeds verregaande aanpassingen doorgevoerd in hun manier van werken - of zelfs in hun volledige bedrijfsmodel - om de crisis het hoofd te bieden. In ons nieuwe onderzoek willen we dan ook nagaan hoe veerkrachtig Vlaamse ondernemingen zijn en hoe die flexibiliteit hen door crisis situaties kan loodsen.

Voor ons onderzoek voeren we een grootschalige enquête uit bij familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Die vragenlijst kan u hier downloaden of online invullen.

Volstrekte anonimiteit is gegarandeerd. Na afloop van het onderzoek, in het najaar van 2020, zullen de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en aan de media worden voorgesteld. Op verzoek kan u tevens een samenvatting ontvangen en daarnaast zullen de resultaten van de studie eveneens terug te vinden zijn op deze website.

Bij voorbaat danken wij u van harte voor uw waardevolle medewerking aan het onderzoek.

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Johan Lambrecht – KU Leuven
Prof. dr. Bart Henssen - Odisee
dr. Wouter Broekaert - Odisee
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be