Elien Crois


Korte bio
Elien Crois  is junior onderzoeker-projectmedewerker binnen het studiegebied Bedrijfskunde. Zij deed expertise op als docent en werkt momenteel als programmacoördinator van het International Program Sustainable Management i.s.m. EMS (EHSAL Management School). Daarnaast is zij aangesteld als projectmedewerker binnen het internationaal ESF-project From Practice oriented Trainings to Employable IT Experts waarbij onderzoek wordt gevoerd naar nieuwe onderwijsmethodologieën om toekomstige IT-profielen en werkveld beter op elkaar af te stemmen. Voorheen werkte zij als projectmedewerker  aan het EFRO-project Broeikas, een Aalsters eco-systeem dat inzet op het stimuleren van ondernemerschapscompetenties bij jongeren. Hiervoor werd nauw samengewerkt met het lokale bedrijfsleven en ingezet op innovatieve onderwijsvormen. Daarnaast was zij projectmedewerker in een Erasmus+ project (Hecos for Ethics) in verband met het ontwikkelen van duurzaamheidscompetenties bij studenten, bedrijfsmanagers en ngo-managers. De International Summer School Sustainable Management die zij organiseerde was een pilot binnen dit project en focuste op niet-formeel en informeel leren in samenwerking met bedrijven en ngo’s. Zij heeft een ruime expertise in het ontwikkelen van innovatieve onderwijsmethodes in samenwerking met het werkveld.

Contactgegevens

Projecten
Expertise 1: Duurzame bedrijfsvoering
  • Broeikas Aalst (EFRO-project)
Expertise 3: Competentie ontwikkeling
  • Duurzaamheidscompetenties
  • From Practice oriented Trainings to Employable IT Expert (ESF-project)
  • International Summer School Sustainable Management
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be