Ellen Debackere


Korte bio
Ellen Debackere behaalde een doctoraat in de geschiedenis. Als onderzoekster bouwde ze ervaring op in het analyseren en blootleggen van veranderingen en breuklijnen in hun historische context. Doorheen de jaren focuste ze daarbij op verschillende thema’s, waaronder negentiende-eeuws migratiebeleid, kleinhandel in negentiende-eeuws Brussel en de langlevendheid van familiebedrijven. Bij CenSE doet Ellen onderzoek naar duurzaamheid bij familiebedrijven en is ze coördinator van de International Summer School Sustainable Management.

Contactgegevens

Projecten
Expertise 1: Duurzame bedrijfsvoering
  • Langlevendheid van familiebedrijven
Expertise 3: Competentie ontwikkeling
  • International Summer School Sustainable Management

Belangrijkste publicaties
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be