Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Equbusiness: Gender diversity on corporate boards

Deel dit op

Gender diversity on corporate boards

CenSE onderzoekers: Tineke Jacobs

Looptijd: maart 2022 – juni 2024

Financiering: Erasmus+

Partners: Dokuz Eylül University (Turkije), Bursa Uludağ University (Turkije), University of León (Spanje), ATWORKSOLUTIONS (Nederland), Vytautas Magnus University (Litouwen)

 

Samenvatting

Genderdiversiteit in de besluitvorming van ondernemingen zou leiden tot een ontwikkeling van de economische en sociale welvaart. Uit onderzoek blijkt dat de positieve impact van genderdiversiteit in raden van bestuur op het vlak van waarden en duurzaamheid toeneemt door de stem van vrouwen in raden van bestuur te versterken. Het verhogen van de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur moet dus verder gaan dan enkel aantallen en quota. 

Wanneer genderdiversiteit uitsluitend door externe mechanismen wordt bevorderd, zijn de voordelen echter beperkt. Naar de interne mechanismen voor corporate governance die genderdiversiteit in raden van bestuur bevorderen, is nog onvoldoende onderzoek gevoerd. In dit project zullen deze interne mechanismen, alsook best practices voor het bevorderen van genderdiversiteit uit verschillende Europese culturen, worden geïdentificeerd en gepromoot. Dat gebeurt aan de hand van educatieve modules voor volwassenen.

Het project wil daarmee de stem van vrouwen in raden van bestuur versterken. Het tracht dit te doen bij een gevarieerde groep projectpartners, die een waaier aan uiteenlopende culturen representeren. Op die manier streeft het project naar nieuwe inzichten en toepassingen die breed inzetbaar zijn wereldwijd.

Lees meer op de website (equalityinbusiness.eu) of volg de vooruitgang het project op LinkedIn, Facebook of Instagram.

 

Verwachte output

  • e-learning modules voor volwassenen;
  • een e-book voor huidige en potentiële bestuursleden;
  • een publiek toegankelijk digitaal interactief platform voor alle belanghebbenden in het bedrijfsleven, waarop genderdiversiteit en de stem van vrouwen wordt gepromoot;
  • een roadmap naar duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gericht op Europese bedrijven.
Logo Equbusiness


Herbekijk hier één van onze webinars over genderdiversiteit in bestuursraden:

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be