Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Johan Lambrecht


Korte bio
Prof. dr. Johan Lambrecht is doctor in de Economische Wetenschappen. Hij is hoogleraar aan de KU Leuven (Campus Brussel), waar hij macro-economie en ondernemerschap & kmo-beleid doceert, en doceert ook aan de EHSAL Management School. Hij is academisch directeur van CenSE. Zijn onderzoek domeinen zijn familiebedrijven, kmo’s, ondernemerschap en politieke economie. In die domeinen heeft hij meer dan 300 publicaties (artikels in wetenschappelijke en vaktijdschriften, boeken, onderzoeksrapporten, opiniestukken). Johan Lambrecht combineert theorie met praktijk.

Contactgegevens

Projecten
Expertise 1: Duurzame bedrijfsvoering
  • Familiebedrijven en de crisis
  • Familiebedrijven barometer
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be