Gudrun Rawoens

Korte bio

Gudrun is een taalprofessional met een passie voor interculturele communicatie. Ze behaalde een doctoraat in de Germaanse taalkunde en werkte zowel in een academische als in een zakelijke omgeving. Ze heeft uitgebreide ervaring met projectmanagement, taalkundig onderzoek en taaltraining.

 

Contactgegevens

E-mail: gudrun.rawoens@odisee.be

LinkedIn: Gudrun Rawoens

 

Projecten

  • Dutch-Danish lexicographical project, supported by the Dutch Language Union (1998-2001)
  • European-funded Lingua2-project for language learning (2002-2004)

Belangrijkste publicaties

  • Johansson, Annika & Gudrun Rawoens (2019).A corpus-based contrastive study of impersonal passives in Swedish and Dutch. Languages in Contrast. 19:1, pp. 1–25
  • Oosterhof, Albert & Rawoens, Gudrun (2017) Register variation and distributional patterns in article omission in Dutch headlines. In: Massam, Diane & Tim Stowell (eds.), Register Variation and Syntactic Theory. [Linguistic Variation 17:2] John Benjamins, p. 205–228.
  • Rawoens, G. (2008). Kausativa verbkonstruktioner i svenskan och nederländskan. En korpusbaserad syntaktisk-semantisk undersökning.[Causative verb constructions in Swedish and Dutch. A corpus-based syntactic-semantic study.] (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap) Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be