Job Yourself

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Ingrid Molderez

Looptijd: December 2011- Juni 2014

Financiering: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Minister Fremault

Partners: Bruxelles Emergences, BEMG, DEBUut, JobYourself vzw

 

Eén van de initiatieven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het ondernemerschap te stimuleren en zo de werkloosheid te reduceren is JobYourself. Deze organisatie is het resultaat van de samenwerking tussen Bruxelles-Emergences en DEBUuT, twee activiteitencoöperaties die reeds enkele jaren actief zijn op dit terrein. Kandidaat ondernemers wordt de kans gegeven om onder begeleiding hun project uit te werken en uit te testen in de markt gedurende een beperkte periode en met behoud van hun werkloosheidsuitkering.

JobYourself beoogt een maatschappelijke impact die tegelijk breder en genuanceerder is dan het aantal kandidaatondernemers dat zelfstandig geworden is of een job gevonden heeft. Belangrijk is ook de sociale dimensie en de positieve impact naar de maatschappij omwille van het project dat specifiek wordt gerealiseerd door de kandidaatondernemers.

In eerste onderzoeksfase werd een zelftewerkstellingsscan onwikkeld op micro-niveau. JobYourself is het onderzoeksproject, maar de scan gebeurt bij de kandidaatondernemers die worden begeleid naar zelftewerkstelling.

In een tweede onderzoeksfase wordt de zelftewerkstellingsscan getest, bijgestuurd en op punt gesteld en toegepast bij de huidige kandidaatondernemers.

In een derde onderzoeksfase wordt de maatschappelijke impact binnen JobYourself opgevolgd én wordt de gevalideerde methode toegepast op andere vormen van organiserende contexten ter bevordering van (zelf)tewerkstelling.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19