Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Circulaire Transitie door Quintuple-Helix Partnerschappen

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Karen Brabant, Philippe Eiselein, Tineke Jacobs, Wim Keygnaert

Looptijd: September 2021 – September 2023

Financiering: PWO (interne financiering)

 

Samenvatting

In dit onderzoek werd nagegaan wat nodig is om duurzame partnerschappen tussen de actoren van een Quintuple Helix-model op te zetten voor circulaire ecosystemenbinnen de Vlaamse en Brusselse context. Quintuple helix-systemen erkennen het belang van de relaties en kennisproductie tussen actoren in de industrie, de overheid, kennisinstellingen, de maatschappij en de natuurlijke omgeving, en zijn bijzonder interessant omdat ze kunnen bijdragen aan systemische innovaties, die noodzakelijk blijken om circulaire transitie waar te maken. Er werd in dit project ingezoomd op vijf aandachtspunten: 

  • het vinden van partners uit de verschillende sferen,
  • het verkrijgen van transparantie in (financiële) waardenbehoeftes,
  • het verduidelijken van de facilitatorrol voor publieke instanties, 
  • het betrekken van consumenten,
  • het wegwerken van psychologische barrières zoals wantrouwen of onvoldoende betrokkenheid. 

Aan de hand van drie casestudies werd via een combinatie van positief waarderend onderzoek en actieonderzoek kennis verzameld over de voorwaarden om deze multi-actor partnerschappen te realiseren. Op basis hiervan ontwikkelden we verschillende richtlijnen om de circulaire transitie te versnellen.

 

Output

  • Voorstelling van nieuwe inzichten rond circulaire transitie en multi-actor samenwerkingen tijdens een masterclass.  
  • Een blueprint van het proces om duurzame partnerschappen binnen circulaire ecosystemen op te zetten volgens het quintuple helix-model, in de vorm van een sensibiliserend spel.
  • Een studie over duurzame multi-actor partnerschappen binnen de circulaire transitie.
  • Een onderzoeksrapport met de voornaamste bevindingen.
  • Een workshop voor Odisee-onderzoekers en -docenten.
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64