Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Bent u een onderzoeker?

Samenwerking met buitenlandse onderzoekscentra

CenSE werkt structureel samen met het CeFEO, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership. 

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

CenSE verricht vernieuwend en kwaliteitsvol praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam ondernemerschap bij familiebedrijven en kmo’s. Onze onderzoeksthema’s komen uit de het werkveld en leiden steeds tot bruikbare output voor het werkveld. Daarnaast leidt ons onderzoek ook tot publicaties in toegepaste, praktijkgerichte en academische tijdschriften en diverse media. 

CenSE voert vooral onderzoek in Vlaanderen en Brussel waar de Odisee campussen gelegen zijn. We gaan ruimere nationale, Europese en internationale allianties aan in functie van duurzame bedrijfsvoering van familiebedrijven en kmo’s met vestigingsplaats in Vlaanderen en Brussel. De financiering van dit onderzoek is dan ook divers (lokaal, regionaal, internationaal, etc.), maar CenSE waakt erover dat de wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit gewaarborgd blijft. 

Contact: Bart Henssen

Relevantie voor het werkveld

Het onderzoek dat CenSE uitvoert staat steeds in teken van het werkveld (bedrijven, organisaties, beleidsinstanties, ngo's, federaties, ...). We streven er naar om bruikbare output te ontwikkelen op basis van kwaliteitsvolle onderzoeksresultaten. Deze output kan heel wat vormen aannemen.

Een greep uit de mogelijkheden: 
  • Een digitaal platform om co-creatie met consumenten te stimuleren 
  • Training omtrent digitale vaardigheden voor kmo's 
  • Concrete strategische beleidsadviezen
  • Workshop omtrent strategisch HRM 
  • Online tool om optimaal goederen te bundelen 
  • Studiedag voor familiebedrijven 
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be