Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Bent u een student of docent?

Competentie ontwikkeling

CenSE speelt een trekkersrol in onderwijs omtrent duurzaam ondernemerschap. Dit omvat zowel het stimuleren van ondernemerschap en ondernemingszin bij studenten. Maar ook de focus op toekomstgerichte, duurzame competenties. We richten ons hierbij zowel op studenten van het professioneel als van het academisch hoger onderwijs. Daarenboven hebben we ook een aanbod gericht op leerkrachten en docenten. 

Het onderzoekscentrum wil aan de hand van competentieonderzoek (zowel m.b.t. ondernemings- als duurzaamheidscompetenties en het samenspel tussen beiden) en toolontwikkeling bijdrage tot een optimale professionalisering. 

Contact: Karen Brabant

Educatief aanbod

Wij ondersteunen verschillende onderwijsmodules, zowel op bachelor niveau (o.a. ESKI, Broeikas) als op academisch niveau (o.a. Ondernemerschap en kmo’s), als op het niveau van nascholing (o.a. adviseur familiebedrijven, family business school voor opvolgers en international program sustainable management). Daarnaast worden jaarlijks verschillende eindwerken op bachelor –en master-niveau begeleid die voortvloeien uit onderzoeksthema’s met betrekking tot duurzaam ondernemerschap.

Verder hebben we een uitgebreid educatief aanbod voor middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Een greep uit ons educatief aanbod: 

  • Seminarie: inleiding tot onderzoeksmethodieken
  • Workshop: Heb jij al je kritische bril op? 
  • Koffiebarometer spel rond duurzaamheidscompetenties 
  • Workshop: SDG's binnen mijn onderzoeksteam 
  • Lezing: Hoe co-creatie integreren in mijn lesopdracht?
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be