Werk & gezin in en na coronatijden: hoe werknemers ondersteunen en motiveren?

Het Center for Sustainable Entrepreneurship is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoekscentrum aan de Hogeschool Odisee. We onderzoeken duurzaam ondernemerschap binnen familiebedrijven en kmo’s en detecteren hiervoor nieuwe trends en uitdagingen in de economie of maatschappij.

Wilt u graag samenwerken en…

…bent u een
bedrijf?

CenSE vertaalt duurzaam ondernemerschap op een innovatieve manier via co-creatie naar uw bedrijfspraktijk, met een focus op familiebedrijven en kmo's.

…bent u een
onderzoeker?

CenSE verricht onafhankelijk praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de duurzame bedrijfsvoering van familiebedrijven en kmo's.

…bent u een
student of docent?

CenSE biedt een varia aan kwaliteitsvolle didactische tools en opleidingsmodules aan en speelt zo een trekkersrol in duurzaam ondernemerschap. 

Onze expertises in duurzaam ondernemerschap

Expertise 1:
Duurzame
bedrijfsvoering

Expertise 2:
Digitale & deeleconomie

Expertise 3:
Competenties
van de toekomst

Expertise 4: Socio-economische duurzaamheid

Nieuw postgraduaat helpt jonge ondernemers op weg

Hogescholen Odisee en HOGENT lanceren vanuit Broeikas, een platform voor jonge ondernemers, een unieke postgraduaat Ondernemen, vanaf oktober 2020. En dat zonder klassieke examens.

Uit onderzoek naar de behoeften van startende zelfstandigen blijkt dat er meer dan ooit nood is aan een opleiding die focust op een eigen startup en de persoonlijkheid als ondernemer. “Dit postgraduaat helpt je [dus] als startende (student-)zelfstandige op weg in het uitbouwen van een eigen bedrijf.” Onderzoeker Joris De Lee geeft een woordje uitleg.

Case Study: D'Ieteren

Ellen Debackere schrijft Case Study over D'Ieteren voor 'Les Hénokiens'. 

Ook snoepgoed kan best innovatief zijn

Wim Keygnaert, Business Developer bij CenSE, vertelt over snoepjes voor sporters. Een idee dat deel uitmaakt van de challenge die Confidas op het platform van ‘Mijn Idee’ plaatste. 

Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be