Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Over Cense

Onderzoek

CenSE verricht vernieuwend en kwaliteitsvol praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar hoe duurzaam ondernemerschap bij familiebedrijven en kmo’s in de praktijk kan gebracht worden.

Wij voeren onafhankelijk, wetenschappelijk objectief en integer praktijkgericht onderzoek ten behoeve van de duurzame bedrijfsvoering van kmo’s en familiebedrijven. CenSE verricht zowel studieopdrachten voor lokale stakeholders (bijvoorbeeld bedrijven, lokale overheden, bedrijfsondersteunende instanties en stakeholders die duurzaam ondernemen voorstaan), als internationale subsidieverstrekkers (bijvoorbeeld i.k.v. ESF, Interreg, EFRO, Erasmus+, en andere Europese programma’s), als opdrachten in het kader van interne onderzoeksmiddelen. 

Dienstverlening

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek binnen CenSE draagt bij tot maatschappelijke waardecreatie. Deze valorisatie beoogt wetenschappelijk onderzoek inzake duurzaam ondernemen te vertalen naar de praktijk van kmo’s en familiebedrijven via ontwikkeling van leervormen, tools, begeleiding en andere instrumenten die direct inzetbaar zijn door KMO’s en familiebedrijven .  Co-creatie is de werkvorm waarbij CenSE vorm geeft aan de Odisee waarde ‘verbinden’ en is eveneens een invulling het ‘partnership’  begrip binnen de SDGs en de Duurzaamheidsagenda 2030 van de Verenigde Naties.

Onderwijs

CenSE speelt een trekkersrol in onderwijs omtrent duurzaam ondernemerschap. Zowel ondernemerscompetenties als duurzaamheidscompetenties vormen hierbij een belangrijke theoretische kapstok. CenSE is sterk in competentieonderzoek en ontwikkelt hieruit tools die ingezet kunnen worden binnen onderwijs en professionalisering. Reeds verschillende trainingsmodules werden door CenSE uitgewerkt en worden aangeboden in zowel de reguliere opleidingen als nascholing. 

Hierbij worden niet enkel de studenten aangesproken, ook docenten en de eigen onderzoekers worden uitgenodigd om zichzelf steeds verder te ontplooien. Een continue ontwikkeling en stimulering van deze competenties liggen dan ook aan de basis van state-of-the-art onderzoek. 

Geschiedenis

Het Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) is ontstaan uit de fusie van het Studiecentrum voor Ondernemerschap (SVO) – het vroegere KMO-studiecentrum van de HUB enerzijds en het Center for Sustainability Odisee (CSO) anderzijds. Het team dat op die manier ontstond, tracht vanuit een diversiteit aan expertise praktijkgericht onderzoek en onderwijs te verbinden, om duurzaam ondernemerschap en innovatie in familiebedrijven en kmo’s te ondersteunen.

SVO

Het SVO is het oudste studiecentrum in ons land dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar ondernemerschap. Het SVO is de geestelijke voortzetting van het KMO-Studiecentrum dat in 1983 aan de K.U. Brussel werd opgericht door prof. dr. Rik Donckels. In 2002 nam prof. dr. Johan Lambrecht over en werd de naam omgevormd tot Studiecentrum voor Ondernemerschap. Het SVO verricht op een onafhankelijke wijze wetenschappelijk onderzoek, met een expliciete praktijkgerichte focus op familiebedrijven en kmo’s en heeft in de loop der jaren een stevige reputatie opgebouwd in de wetenschappelijke en ondernemerswereld.

CSO

Het Center for Sustainability Odisee is een recent opgerichte onderzoekskern die zich toespitst op duurzaam onderzoek. De duurzaamheidsagenda 2030 en duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hierbij een richting gevend kader, met in eerste instantie een focus op de prosperity en people clusters. Dit weerspiegelt zich in de verbondenheid met de speerpunten van het studiegebied Bedrijfskunde zoals ondernemerschap, in de lopende projecten van de onderzoeksgroep en in de aanwezige competenties binnen het team. Daarnaast laten diverse partnerschappen toe om ook op de andere duurzaamheidsdoelstellingen te werken. 

Wilt u graag samenwerken en…

…bent u een
bedrijf?

…bent u een
onderzoeker?

…bent u een
student of docent?

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be