Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Stairway to SDG 3.0

Deel dit op

Stairway to SDG 3.0

CenSE onderzoekers: Tineke Jacobs

Looptijd: maart 2022 – december 2024

Financiering: Erasmus+

Partners: Amycos, Idycos, Mediterranean Centre of Environment, Rosto Solidário, Predict, Tyto SRL

 

Samenvatting

Stairway to SDG 3.0 is een samenwerkingsverband tussen zeven organisaties uit zes Europese landen. Dit consortium wil bijdragen aan het implementeren van duurzaamheidseducatie in professioneel onderwijs op basis van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.  

Het voorgaande project over dit thema (Stairway to SDG) legde de focus op duurzaamheidseducatie in de fysieke vorm, waarbij docent en student face-to-face contact hebben. De output van het project bestond uit een kennisplatform en een zelfevaluatie-app.

Het huidige project legt de focus op het digitale aspect, waarbij studenten online lessen krijgen. Dat kunnen ‘synchrone’ lessen zijn, waarbij de docent op een vastgelegd lesmoment live uitleg kan geven bij de activiteiten of asynchrone lessen, waarbij de student zelfstandig op een zelfgekozen moment de leerstof doorneemt.

Dat faciliteert de mogelijkheid om de content van beide projecten te implementeren in een blended lesontwerp, waarbij fysieke lessen en online lessen worden gecombineerd.

 

Output

Stairway to SDG 3.0
Co-funded by the European Union
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be