Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Circulaire transitie door duurzame multi-actor partnerschappen

Deel dit op

Circulaire transitie door duurzame multi-actor partnerschappen

CenSE onderzoekers: Karen Brabant, Koen Swerten, Wim Keygnaert, Philippe Eiselein & Tineke Jacobs

Looptijd: September 2021 – September 2023

Financiering: PWO (interne financiering)

Samenvatting

In dit onderzoek willen we nagaan wat nodig is om duurzame partnerschappen tussen de actoren van een Quintuple Helix-model op te zetten voor circulaire ecosystemenbinnen de Vlaamse en Brusselse context. Quintuple helix-systemen erkennen het belang van de relaties en kennisproductie tussen de institutionele sferen industrie-overheid-universiteit-maatschappij-natuurlijke omgeving, en zijn bijzonder interessant omdat ze kunnen bijdragen aan systemische innovaties, die noodzakelijk blijken om circulaire transitie waar te maken.

Er wordt ingezoomd op vijf aandachtspunten

  • Vinden van partners uit de verschillende sferen,
  • Transparantie in (financiële) waardenbehoeftes,
  • Verduidelijken van de facilitatorrol voor publieke instanties, 
  • Betrekken van consumenten, en 
  • Wegwerken van psychologische barrières zoals wantrouwen of onvoldoende betrokkenheid. 

Aan de hand van drie casestudies wordt via een combinatie van positief waarderend onderzoek en actieonderzoek, kennis verzameld over de voorwaarden om deze multi-actor partnerschappen te realiseren. Op basis hiervan ontwikkelen we verschillende beleidsrichtlijnen om de circulaire transitie te versnellen.

 

Output

  • Voorstelling van nieuwe inzichten rond circulaire transitie en multi-actor samenwerkingen tijdens een masterclass.  
  • Een blueprint van het proces om duurzame partnerschappen binnen circulaire ecosystemen op te zetten volgens het quintuple helix-model
  • Een studie van duurzame multi-actor partnerschappen binnen de circulaire transitie
  • Een onderzoeksrapport met de voornaamste bevindingen 
  • Een workshop voor Odisee-onderzoekers en -docenten
Circulaire transitie
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64