Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

City4coEN

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Karen Brabant, Wouter Verheyen, Ingrid Molderez

Looptijd: 2017-2021

Financiering: Innoviris-Anticipate (Prospective Research)

Partners: UCL, KU Leuven campus Brussel, Saint-Louis.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestudeert een brede waaier van deelinitiatieven in de Brusselse regio. De deelinitiatieven worden in kaart gebracht op basis van hun bedrijfsmodel. Verder wordt gekeken naar de invloed van de deeleconomie op het huidig economisch weefsel, de wetgeving en sociale inclusie. Daarnaast  staan we stil bij de mogelijke bijdrage van deelinitiatieven tot een meer duurzame stad. Zowel ecologische duurzaamheid als sociale duurzaamheid staan centraal in dit onderzoek. 

Output: 

  • Gedetaileerd advies en worshop voor de beleidsmakers van Brussel 
  • Workshops en training voor de deelinitiatieven 
  • Academische papers en wetenschappelijke publicaties

 


Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64