Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

InterGenic

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Sarah Vrijdags en Wim Keygnaert
Looptijd: December 2023 - November 2025
Financiering: Erasmus+ KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education
Partners: 
 • Spanje: Universitat Jaume I (projectcoördinator)
 • Cyprus: CIIM Innovations Ltd, Agecare Ltd
 • Roemenië: Innovation Education Lab
 • Oostenrijk: InterAktion
 • Ierland: Eurospeak Ltd
 • Griekenland: DYEKO - Diktyo Ypostirixis Epixeirimatikotitas & Koinonikis Oikonomias
 
Samenvatting 

InterGenic heeft tot doel een educatief kader voor intergenerationeel leren te ontwikkelen ter ondersteuning van de digitale en groene transitie van de EU.

De doelstellingen zijn:

 • het verbeteren van de overdracht van digitale vaardigheden van jongeren naar senioren,
 • duurzame praktijken door senioren aan jongeren aanleren,
 • het voorstellen van lokale oplossingen voor deze dubbele transitie van duurzaamheid en digitalisering

InterGenic heeft 4 hoofdtypen acties:

 • het opleiden van jeugdmentoren in digitale vaardigheden,
 • het opleiden van senior mentoren in duurzame praktijken,
 • het ontwikkelen en testen van gezamenlijke actie voor lokale oplossingen,
 • het overbruggen van de kloof tussen generaties.

Verwachte output

 • Ontwikkeling en uitvoeren van twee opleidingspakketten (nl. één voor mentoren voor jongeren en één voor mentoren voor senioren), telkens vergezeld van gezamenlijk ontworpen opleidingspakketten.
 • 7 intergenerationele gezamenlijke activiteiten in heel Europa om de dubbele transitie van duurzaamheid en digitalisering te ondersteunen
 • Publicatie van een eBook met goede voorbeelden 
 • Bewustmakingsacties voor het publiek gedurende de gehele duur van het project
 
InterGenic Project
Erasmus+
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64