Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Lerend netwerk facilitair management in scholen

Deel dit op

CenSE onderzoeker: Karen Brabant, Thomas Hendrikx

Looptijd: januari 2023 - december 2024

Financiering: Vlaams Departement Onderwijs & Vorming

Partner: Veerle De Smedt (opleiding Facility Management, Odisee)

 

Uitdaging

Scholen ervaren diverse uitdagingen bij het duurzaam en efficiënt beheer van energie, ventilatie, onderhoud van installaties of gebouwen, veiligheid, groenonderhoud, aankoop meubilair, schoonmaak, catering, afvalbeheer, enz. Tijd en middelen zijn beperkt en daarenboven evolueren deze thema’s razendsnel en liggen de verwachtingen vaak hoog.

Om de Vlaamse scholen hierbij te ondersteunen, besloot het Vlaams Departement Onderwijs & Vorming een lerend netwerk in het leven te roepen, in lijn met het Masterplan Scholenbouw 2.0. De komende twee jaar wordt zo geïnvesteerd in het lerend netwerk ‘Duurzaam en professioneel facilitair management in scholen’. Het doel is om scholen te ondersteunen bij het verduurzamen en efficiënter maken van hun facilitair management.

 

Opzet lerend netwerk

We bieden een lerend netwerk aan waarin onderwijsinstellingen warm gemaakt worden omtrent duurzaam facility management via inspirerende en realistische voorbeelden, waarbij ze kunnen leren van elkaar en van experts in duurzaam facility management in onderwijsinstellingen en dat een springplank biedt om zelf duurzaam facility management actief te gaan toepassen in de eigen school. Bij dit alles streven we ernaar dat deelnemers de kans krijgen om te netwerken met onderwijsinstellingen die voor dezelfde uitdagingen staan.

Dit gebeurt door middel van kennisdelen, netwerken, inspireren en het aanreiken van praktische tools. Een mix van themadagen, seminaries, schoolbezoeken en actieve doe-sessies vormen samen een gevarieerde agenda. In elke activiteit staat één of meerdere aspecten van duurzaam en professioneel facilitair management centraal. Het lerend netwerk is volledig gratis en staat open voor alle onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

 

Duurzame FM-scan

De duurzame FM-scan laat toe om op eenvoudige wijze zicht te krijgen op waar een onderwijsinstelling staat op vlak van duurzaam FM. De scan focust op de meest courante facetten van duurzaam FM in een schoolomgeving en brengt aan de hand van eenvoudige vragen en een zelfanalyse de huidige situatie in kaart. Op die manier krijgt de onderwijsinstelling zicht op waar de pijnpunten en sterktes in hun eigen school zich bevinden. Dit inzicht kan helpen om keuzes te maken tussen de brede waaier en activiteiten en thema’s die worden aangeboden binnen het lerend netwerk.

 

Interesse?

Een overzicht van onze activiteiten:

  • 14 september 2023: Themadag 1: energie, schoonmaak en FM-beheer (Odisee campus Brussel)

  • 26 oktober 2023: Schoolbezoek 1: VTI Brugge

  • 5 december 2023: Schoolbezoek 2: Sint-Pietersinstituut Turnhout

  • 9 januari 2024: Themadag 2: Duurzaamheid, schoonmaak en FM-beheer (Hendrik Consciencegebouw, Brussel)

  • 25 maart 2024: Workshop duurzaam bouwen (Odisee campus Brussel)

  • 23 april 2024: Themadag 3: Duurzaam aankoop- en afvalbeleid (Odisee Technologiecampus Gent)

Dit lijstje wordt doorheen het project aangevuld. Heb je intussen prangende vragen? Onze collega Thomas Hendrikx helpt je graag verder via thomas.hendrikx@odisee.be

 

Onze partner

Met de financiële ondersteuning door het Vlaams Departement Onderwijs & Vorming.

Lerend netwerk Duurzaam en professioneel facilitair management in scholen
Vlaams Departement Onderwijs en Vorming logo

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64