Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Maarten Loomans

Korte bio

Maarten is niet alleen junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Centre for Sustainable Entrepreneurship (CenSE), maar ook binnen de onderzoekslijn ZorgInnovatie (ZInn). Met zijn opleiding in innovatiemanagement stimuleert hij creativiteit en vernieuwing binnen innovatietrajecten die hij helpt opstarten, coördineren, faciliteren en implementeren.

 

Projecten

Maarten werkt mee aan het ESF-project ‘implementatie van zorginnovatie’ rond het ontwikkelen van een nieuwe onderwijsmodule binnen de cluster gezondheidszorg. Daarnaast voert hij de effectiviteitsstudie uit bij een ontwikkelingsproject rond een digitaal ondersteund zorgpad voor diabetes type 2 patiënten, in samenwerking met iMens en Z-Plus. Bovendien organiseert en faciliteert hij binnen het project Connect-Create-test van ZorgLab Aalst co-creatie sessies voor startende ondernemers.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64