Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Sustainable Entrepreneurial Skills (Sustainable ESKI)

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Wim Keygnaert
Looptijd: Januari 2024 - December 2026
Financiering: VLAIO
Partners: Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee Agro Bio, Odisee Bedrijfskunde
 
 
Samenvatting 

Eski staat voor entrepreneurial skills en is een opleidingsonderdeel (OPO) dat als keuzevak kan opgenomen worden binnen 27 opleidingen aangeboden aan de co-Hogeschool Odisee. Binnen het OPO werken de studenten op een interdisciplinaire manier samen aan een businessplan. Groepjes van 2 tot 4 studenten uit verschillende afstudeerrichtingen werken samen de verschillende onderdelen van een businessplan uit. Er zijn daarnaast ook individuele opdrachten rond ondernemerschap (zelftest ondernemen, opportuniteiten spotten, pitchen, interview met een ondernemer, individuele reflectie over duurzaam ondernemen). 

Ondanks het feit dat er binnen het bestaande Eski al aandacht is voor duurzaamheid en circulaire economie, merken we dat de studenten deze insteek vaak als bijkomstig zien en blijven hangen aan de oppervlakte. Uit een recente bachelorproef (Jelle Meurrens, september 2022) rond circulariteit in student-ondernemingen blijkt uit het data-onderzoek dat Odisee studenten opmerkelijk weinig kennis hebben over circulariteit. Het opnemen van de Sustainable Development Goals (SDG's) binnen het vak ESKI is van groot belang voor de opleiding van toekomstige ondernemers en professionals. Het onderwijzen van de SDG's moedigt studenten aan om na te denken over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoe ze positieve impact kunnen hebben op de wereld. Door deze doelen in het curriculum op te nemen, kunnen studenten leren hoe ze winstgevende ondernemingen kunnen opbouwen die tegelijkertijd duurzaam en ethisch zijn. We breiden het vak uit tot 22 contacturen. Daarvan zouden 13 vanuit het bestaande vak herwerkt worden en 3 worden toegevoegd.

 
Sustainable Entrepreneurial Skills
VLAIO
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64