Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

From Practice-Oriented Trainings to Employable IT Experts

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Yvan Rooseleer, Elien Crois, Wim Keygnaert
Looptijd: Afgelopen
Financiering: ESF
Promotor: Syntra West

 

Dit project gaat na welke digitale competenties vereist zijn voor de future workforce, voor toonaangevende spelers in IT en voor hogescholen. 

 

Samenvatting

In de voorbereidende onderzoeksfase (januari-mei 2018) van dit ESF-project willen we de mogelijke oplossingen verkennen voor het grote tekort aan gekwalificeerde IT-profielen, aangezien veel IT-banen structurele tekortberoepen zijn geworden.

Het doel van het project is om de innovatiegraad van ICT-opleidingen te verhogen en de arbeidsparticipatie in de ICT-sector te vergroten door middel van innovatieve en toegepaste (in de vorm van duaal en digitaal) leerprogramma. Deze opleidingen zullen zich onderscheiden van het reeds bestaande aanbod door hun innovatieve factor en de flexibiliteit om snel in te spelen op de behoeften en innovaties van de IT-markt. De integratie en volwaardige ontwikkeling van duaal leren in deze programma's lijkt cruciaal. Hoe dit precies kan worden gedaan en met welke relevante nationale en internationale stakeholders, zal verder worden onderzocht tijdens de voorbereidende fase van dit project.

De exacte noden en opportuniteiten van de voorziene potentiële doelgroepen zullen geïdentificeerd worden in overleg met partners in binnen- en buitenland.

Verwachte output

We willen de expertise en ervaringen van partners op nationaal en internationaal niveau combineren met als doel:

  • Innovatieve ICT-opleidingen te ontwikkelen met een substantiële component van duaal leren.
  • Het aantal goed opgeleide, inzetbare IT-afgestudeerden te verhogen die onmiddellijk kunnen worden aangenomen voor knelpuntberoepen.
  • Nieuwe partnerschappen op te zetten tussen ICT-leerbedrijven, opleidingscentra en scholen.
logo ESF
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64