Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

HECOS for ETHICS

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen, Elien Crois, Karen Brabant

Contactpersoon: Elien Crois

Looptijd: September 2014 - Augustus 2017 (plus jaarlijks herhaling)

Financiering: Erasmus+ 

Partners:  Aiccre Ve (It); Oikos Onlus (It); Voka (Be); Uniflexis (Hu); Tuk (Sk); Prscci (Sk); Stockholms Universitet (Se); Rosto Solidário (Pt)

De doelstelling van dit project is het verdiepen en verbreden van de ethische competenties bij managers door een ontwikkelde innovatieve en attractieve training. De training zal leerdoelen in kaart brengen en gerichte training aanbieden, die afgetoetst werden aan het EQ framework.

Daarnaast heeft het project tot doel om ethische competenties (vaardigheden, kennis, attiudes) te promoten m.b.t. CSR in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. De basis hiervoor zijn de Strategic Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Het derde doel van het project betreft het creëren van een netwerk van bedrijven die geïnteresseerd zijn in innovatieve trainingsmethodes (o.a. non-formele en informele educatie) m.b.t. CSR en de SDG's.

Meer informatie? Geïnteresseerd? We organiseren momenteel een International Summer School Sustainable Management als resultaat van het HECOS for ETHICS-project. Klik voor meer info of om je in te schrijven!

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64