Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Kristof Van Rossem


Korte bio
Als zelfstandig trainer coacht Kristof dialoog-en reflectieprocessen in organisaties (profit en non-profit). Hij is gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en in de socratische gespreksvoering. Samen met Hans Bolten leidt hij een jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksleider, onder andere aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Hij publiceerde over praktische filosofie, dialoog en reflectie in organisaties. Kristof is als lector verbonden aan de Specifieke Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en Filosofie van de KULeuven, waar hij een jaarlijks seminarie ‘filosoferen met kinderen en jongeren’ begeleidt. Kristof is docent bedrijfsethiek  aan Odisee Hogeschool Brussel. Kristof bezit een Master in de Religiewetenschappen en Master in de Filosofie.

Contactgegevens

Belangrijke publicaties
  • (2014) Socratisch Beraad (met Hans Bolten) in Van Dartel, Molewijk, B. (2014). In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam: Boom. p.96-112
  • (2009) Langer, harder of anders werken? Arbeidscultuur van de toekomst (red.), Tertio, Antwerpen
  • (2005)‘Zo gezegd zo gedaan, trainen in integriteit’. Samen met Hans Bolten. In: EthischePerspectieven15 
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64