Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Datasmart e-commerce in kmo’s

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Saskia Vanden Eede, Arnout De Donick, Katja Verbeeck, Matthias De Schoenmacker

Looptijd: 2017 - 2020

Financiering: PWO

Het uitgangspunt in dit project is dat data-smart ondernemen de basis vormt voor gepersonaliseerde E-commerce. De centrale onderzoeksvraag in dit project is de volgende : Hoe kunnen we KMO’s overtuigen dat data-smart ondernemen ook voor hen een haalbare kaart is om hun online conversie te optimaliseren?

Om als bedrijf of organisatie het onderscheid te maken is het vandaag de dag van belang om de online consument uiterst persoonlijk te benaderen (Van Belleghem, 2016).  De manier om dit te realiseren is via data science, d.i. het slim aanwenden van digitale gegevens (Osseyran, 2014). Via analyse van de digitale sporen die een websitebezoeker achterlaat kan men de (potentiële) klant beter leren kennen en persoonlijk benaderen. De kleine KMO heeft echter deze stap naar data-smart ondernemen nog niet gezet (Bloovi&Teamleader, 2017). Vaak ontbreekt de tijd, budget, motivatie of know-how.

Dit project zet daarom volop in op sensibilisatie en informatie van hoe data en data-analyse ook bruikbaar kan worden voor kleine ondernemingen. Aan de hand van uitgewerkte reële praktijkcases wordt een data-smart wijzer ontwikkeld, die heel concreet toont hoe je kan omgaan met data en welke marketingbeslissingen je er kan aan koppelen. Voor elke praktijkcase  wordt een volledige data-mining cyclus (Witten, 2011) doorlopen : d.i. nagaan welke data relevant is, deze data capteren, verwerken in een model, visualiseren en tenslotte interpreteren.

Het is zeker niet de bedoeling om een nieuwe business intelligence of data tool te ontwikkelen, eerder is het de bedoeling dat de wijzer, op basis van concreet uitgewerkte voorbeelden, de drempel tot data-smart ondernemen verkleint. De voorbeeldcases moeten bijgevolg voldoende representatief zijn. We beperken ons tot het onderzoeken van bezoekersdata van websites die een product verkopen of een dienst verlenen. Het specifieke doel van de analyse is om de conversie van die sites te verhogen.

In dit project zal samengewerkt worden met verschillende doelgroepen. In eerste instantie zijn dit KMO’s die zelf al online actief zijn. Verder zal er ook samengewerkt worden met web- en marketing bedrijven en beroepsfederaties zoals BDMA, feweb, VOKA, UNIZO en Safeshops. Dit zowel voor het in kaart brengen van het huidig data-smart ondernemerslandschap als het dissemineren van de resultaten en de dienstverlening nadien. Voor elke doelgroep zullen passende sensibiliserings- en informatieacties (lezingen, workshops, …) uitgewerkt worden.

Het idee van dit project is enerzijds ontstaan uit het feit dat het werkveld nood heeft aan nieuwe kennisprofielen zoals data scientists en data-driven marketeers. Dit project creëert dan ook nieuwe synergieën binnen de opleidingen ICT en marketing. Anderzijds is dit project ook een continuering van de PWO Sociaal Succesmeter (Verbeeck, 2015) waarin data-analyse gebruikt wordt om de conversie van sociale crowdfunding projecten te verhogen.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64