Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

START 2 AIM

Deel dit op

Betrokken onderzoekers: Saskia Vanden Eede, Katja Verbeeck, Rani De Schryver & Thomas Van den Bossche
Looptijd: december 2019 - februari 2022
Financiering: Vlaio - Tetra
Partners: VUB AI lab, VUB - faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School, Sirris, Safeshops, Belgian Association of Marketing (BAM) - expert hub Technology, BeCommerce, FeWeb, Sirius Legal, WebFaster, Cropland, EMakers, The Reference, Casual Context, Dropsolid, MultiMinds & Era Hajdari (marketing consultant)

START 2 AIM beoogt KMO’s:
  • kennis te laten maken met AI technologie, de startvoorwaarden en voorbeelden binnen marketing automation
  • inzicht te laten verwerven in de eigen bedrijfsprocessen en data om strategische personalisatiecases te herkennen
  • praktisch te laten ervaren hoe personalisatie-cases aan de hand van AI technisch kunnen uitgewerkt worden
  • aan de hand van een draaiboek aan te zetten tot het opstarten van een eigen AI project

De doelgroep van het project zijn:
  • KMO’s – eindgebruikers actief binnen diverse sectoren, beschikkend over (voldoende) data op basis waarvan men de marketingcommunicatie wil personaliseren. Bedrijven met minstens 1 FTE binnen marketing en minstens 1 FTE binnen ICT.
  • Marketing, communicatie en sales agentschappen (agencies) die bovenstaande eindgebruikers als klanten hebben.

Wat kan de ondernemer verwachten?
  • Een praktisch inzetbaar draaiboek waarin stapsgewijs uitgelegd wordt hoe je start met AI voor marketingpersonalisatiedoeleinden.
  • Kennis verrijken m.b.t. minimale vereisten omtrent data, technologie en wettelijke aspecten
  • Leren herkennen van relevante, haalbare personalisatiecases o.b.v. een strategische ‘stap-voor-stap’ denkoefening
  • De demonstratie van strategisch en technisch uitgewerkte cases op basis van (reële, fictieve of zelf gecreëerde) data
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64