Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Broeikas Aalst

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Joris De Lee. In het verleden ook: Elien Crois, Stijn Dauwe, Sabine Schuddinck

Looptijd: 2012-2024

Looptijd huidige projectperiode: 2020-2024, maar het project is gegroeid uit eerdere projecten die hun oorsprong in 2012 hebben.

Financiering: EFRO fonds

Partners: Broeikas is een initiatief van Hogeschool Gent en Odisee samen met de Stad Aalst. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), alsook met Vlaamse cofinanciering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Samenvatting:

Het project 'Ondernemend Aalst', waaruit het huidige "Broeikas" is gegroeid, betrof een brugproject onderwijs-bedrijfsleven, gefinancierd vanuit de Vlaamse Overheid binnen het Strategisch Plan STEM 2012-2020. Het had als doel een brug te slaan tussen onderwijs en het bedrijfsleven door het organiseren van een ondernemers award, een ideecafé, en andere activiteiten.

Het project ‘Ondernemend Aalst’ had als voornaamste doelstelling om de regio Aalst meer ondernemend te maken en bestond uit verschillende deelprojecten. Een eerste initiatief waarop de projectpartners hun pijlen richtten, was het vinden van de nodige structurele financiering om van de 'ondernemersaward' een blijvend event te maken. Het doel van de Ondernemersaward is regionale ondernemers in de kijker te zetten. Specifiek in dat brugproject werd veel aandacht besteed aan het proces van vallen en opstaan dat inherent is aan ondernemerschap. Daarnaast zagen de projectpartners ook opportuniteiten in de organisatie van 'Ideecafé's'. Input voor thema’s die hier aan bod kwamen, werd aangeleverd door een denktank van regionale actoren. Tevens mondde het project uit in het motiveren en ondersteunen van studenten wanneer zij een ondernemersactiviteit willen starten tijdens of na hun studies: Broeikas.

De visie van Broeikas omvat dat alle Aalsterse studenten hoger onderwijs een ondernemend bad krijgen waardoor hun innoverend en ondernemend vermogen verhoogt (value creation entrepreneurship) en waardoor we jongeren met een idee ondersteunen in de ontwikkeling ervan naar een rendabel project of onderneming (corporate entrepreneurship). Het is de missie van Broeikas om hiervoor de juiste context en omkadering te creëren en te faciliteren.

Broeikas wil dé lokale hub zijn ter ondersteuning van ondernemingszin bij jongeren van 18 tot 25 jaar. Broeikas bouwt bruggen tussen jongeren, ondernemers, lokale overheden en alle andere betrokken actoren die kunnen bijdragen aan bovenvermelde visie. Met creatieve en inspirerende communicatie en altijd klaar om te begeleiden vanuit een pak eigen expertise en ervaring, maar ook complementair samenwerkend met andere actoren, wil Broeikas ten dienste staan van alle jongeren in zijn doelgroep en bijdragen aan een bloeiende toekomst van de ruime regio rond Aalst.

Lees meer over Broeikas op de website: www.broeikas.be

Logo Broeikas - Zaak van jongeren
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be