Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Duurzaam Human Resources Management

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Tim Gielens, Bart Henssen

Looptijd: oktober 2017-oktober 2019

Financiering: impulsmiddelen (Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek)

 

Het Onderzoek Duurzaam HRM gaat na hoe duurzaam HRM beleid, duurzame HRM systemen, praktijken en processen geïmplementeerd worden in private en publieke organisaties, gebaseerd op gevalstudies. Bovendien analyseert dit onderzoek welke effecten duurzaam HRM heeft op de organisatie en op de individuele medewerker. Een bijkomende focus naast private en publieke organisaties ligt op de familiebedrijven. 

De doelstelling is drieledig, het wetenschappelijk onderbouwen van duurzaam HRM, het objectiveren van de effecten van duurzaam HRM beleid en ten derde het creëren van een  wetenschappelijke methodologie met tools op maat van de betrokken sectoren die het duurzaam HRM denken en handelen stimuleren.

 

Gerealiseerde output

  • Uitbouw onderzoeksprogramma duurzaam HRM met duidelijke visie en onderzoeksstrategie

 

Verwachte output

  • Onderzoeksrapport met algemene aanbevelingen per sector
  • Advies en aanbevelingen op maat van de participerende organisaties
  • Academische vooruitgang via de ontwikkeling van een model duurzaam HRM 2.0
  • Vakpublicaties en wetenschappelijke publicatie
  • Toolbox duurzaam HRM op maat van de betrokken sectoren


Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be