Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Duurzaam intrapreneurship

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bram Oers
Looptijd: September 2023 – Augustus 2025
Financiering: PWO (Odisee)
Partners: Tilburg University (Nederland), ISM University of Management and Economics (Litouwen),  Palermo University (Italië)
 
 
Samenvatting 

Duurzame intrapreneurs zijn werknemers en leidinggevenden die aan de kar trekken voor de duurzame verandering van hun organisatie. Dat loopt echter niet altijd van een leien dakje. De acties lopen vertraging rond omdat ze zelf te weinig tijd hebben of afhankelijk zijn van anderen. Ze missen expertise, of er is te weinig budget. De collega’s zijn niet overtuigd, of de directie heeft eerst nood aan een business case. En verandering is al te vaak maar van korte duur. Als je ze niet onderhoudt of duurzaam integreert, is de business as usual snel terug gekeerd. In dit project onderzoeken we hoe duurzame intrapreneurs voor verandering zorgen in hun organisatie. En hoe ze die verandering kunnen integreren in het systeem van de organisatie.

 

Verwachte output

  • Modelcases voor duurzame verandering
Duurzaam intrapreneurship
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be