Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Eco Insights

Deel dit op

CenSE onderzoeker: Katja Van Cutsem
Financiering: PWO (Odisee)
Partners: Katja Verbeeck en Thomas Van den Bossche (UCE)
 

Inleiding

De planeet wordt geconfronteerd met een crisis van achteruitgang van het milieu, klimaatverandering en voedselonzekerheid. Het huidige voedselsysteem is niet duurzaam, omdat het bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit, waterschaarste, bodemerosie en gezondheidsproblemen. Bovendien ontbreekt het consumenten aan betrouwbare en transparante informatie over de duurzaamheid van voedingsmiddelen, waardoor ze niet goed in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken en producenten en beleidsmakers om verandering te vragen.

Wat is Eco Insights?

Eco Insights is een onderzoeksproject dat de transitie naar een duurzaam voedselsysteem wil bevorderen door citizen science als drijfveer te gebruiken. Citizen science is een aanpak die burgers betrekt bij wetenschappelijk onderzoek, zoals het doen van waarnemingen, meten, verzamelen van gegevens of het beoordelen van de kwaliteit van gegevens. Citizen science kan burgers in staat stellen om deel te nemen aan de co-creatie van kennis en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals een duurzaam voedselsysteem.

Toekomstige output en resultaten

Eco Insights heeft de ambitie om een platform te creëren waarmee consumenten en producenten de duurzaamheidsscores van voedingsmiddelen kunnen controleren en vergelijken op basis van een uitgebreid en flexibel datasysteem. Dit systeem traceert de ecologische, sociale en economische impact van voedselproducten van primaire productie tot consumptie (van boer tot bord), door gebruik te maken van gegevens uit verschillende bronnen en een strenge en transparante methodologie toe te passen. Het platform stelt burgers ook in staat om bij te dragen aan het verzamelen van gegevens en het beoordelingsproces, met behulp van collectieve intelligentie en kunstmatige intelligentietools.

Door burgers te voorzien van geloofwaardige en gemakkelijk te begrijpen informatie over de duurzaamheid van voedselproducten, wil Eco Insights hun gedrag beïnvloeden in de richting van gezonde en duurzame voedselconsumptie.

Wie is Eco Insights?

Eco Insights is een intern project van CenSE en het team bestaat uit 5 leden van Odisee, KUL en externe organisaties. Het project is momenteel op zoek naar externe financiering en partners om haar ambitie waar te maken.

 

Eco Insights
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be