Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

ENTRnet

Deel dit op

ENTRnet - Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship

CenSE-onderzoekers: Wouter Broekaert (tot september 2021), Lennerd Kevelaerts (tot september 2022), Katja Van Cutsem

Looptijd: december 2020 - december 2023

Financiering: ERASMUS+ en EACEA (European Education and Culture Executive Agency).

Partners:

  • Griekenland: Small Enterprises’ Institute of Hellenic Confederation of Professionals Craftsmen & Merchants (IME GSEVEE), National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP), Public Employment Service Greece (D.YP.A.)
  • Italië: LEARNINGDIGITAL (LD), National Agency for Microcredit (ENM)
  • België: Odisee vzw, European Vocational Training Association (EVTA)
  • Roemenië: Universitatea Dunarea de Jos din GALATI (UDJG)

 

Samenvatting 

De specifieke doelstelling van ENTRnet is het bevorderen van de Europese samenwerking tussen verschillende aanbieders van volwasseneneducatie en relevante belanghebbenden bij specifieke thema's in verband met volwasseneneducatie, zoals ondernemerschap. Het project wil ondernemerschap in heel Europa mainstreamen door een platform te creëren dat aantrekkelijk is voor een breed scala aan actoren en belanghebbenden.

Op die manier wil ENTRENET een nieuw traject ontwikkelen dat de samenwerking op nationaal en Europees niveau verbetert en aanbieders van volwasseneneducatie ondersteunt bij het verbeteren van hun capaciteit om hoogwaardige volwasseneneducatie in ondernemerschap aan te bieden, en ondernemersvaardigheden aan te leren. De te bereiken doelgroep van deze acties zijn alle jonge volwassenen, met de nadruk op kansarme en moeilijk te integreren groepen, inactieve en werkloze jongeren.

Bovendien zal een activiteitenplan worden uitgevoerd om bij te dragen aan de creatie van een leertraject op basis van de behoeften van individuen en organisaties uit verschillende nationale contexten, met als doel meer leer- of bijscholingsmogelijkheden te creëren voor de behoeften van de doelgroep. Er zijn 6 e-learning modules in opbouw die in 2023 online komen: Intra-preneurship, Young Entrepreneurship, Green Entrepreneurship, Digital Entrepreneurship, Co-operative Entrepreneurship en Innovative Entrepreneurship.

Last but not least wil ENTRNET het gebied/niveau van volwasseneneducatie in ondernemerschap onderbrengen in het Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp); het kader dat volgens de EU-Commissie een uitgebreide beschrijving biedt van ondernemerscompetenties, gedefinieerd als: Het vermogen om te handelen naar kansen en ideeën, en deze om te zetten in waarde voor anderen. De gecreëerde waarde kan financieel, cultureel of sociaal zijn.

Meer informatie is te vinden op de ENTRnet website:  https://entrnet.eu/ en op het e-learning platform: https://www.learn.entrnet.eu/

 

Verwachte output

  • Duurzame netwerken tussen de aanbieders van onderwijs rond ondernemerschap en een platform om deze netwerken te bevorderen
  • 6 e-learning modules rond ondernemerschap, beschikbaar in 5 talen: Engels, Nederlands, Roemeens, Grieks en Italiaans

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be