Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Familiebedrijven barometer

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Johan Lambrecht, Wouter Broekaert

Looptijd: Januari 2017 - December 2017 & September 2018 - September 2019

Financiering: Bank Degroof Petercam

Partners: Degroof Petercam

 

Samenvatting

De familiebedrijvenbarometer peilt naar de economische verwachtingen van familiebedrijven in België. In het project gingen de onderzoekers na hoe het Belgische  ondernemingslandschap er uitziet en welke kansen en uitdagingen Belgische ondernemers zien voor de nabije toekomst. De Familiebedrijvenbarometer toont op een wetenschappelijk onderbouwde manier de toestand van de familiebedrijven in Vlaanderen. In die barometer komen de antwoorden van familiebedrijven en niet-familiebedrijven aan bod. Volgende thema’s werden opgenomen:

  • Toestand van het bedrijf: inzake tewerkstelling, investeringen, financiën
  • Vooruitzichten en plannen: inzake tewerkstelling, investeringen, internationale activiteiten, overnames
  • Uitdagingen/moeilijkheden: nu en in de toekomst
  • Evaluatie van sociaal-economisch klimaat
  • Evaluatie van beleidsmaatregelen

De Familiebedrijvenbarometer is gebaseerd op een vragenlijst bij een representatief staal van honderden familie- en niet-familiebedrijven. Voor de vragen werd er gebruik gemaakt van literatuur en interviews. Op die manier werd de kwaliteit van de kwantiteit gegarandeerd.

Er wordt naar gestreefd om elk jaar dezelfde bedrijven te enquêteren. Op die manier kunnen zij individueel worden gevolgd doorheen de tijd en kan hun evolutie worden gepeild.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be