Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Familiebedrijven en de crisis

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen, Johan Lambrecht, Wouter Broekaert

Looptijd: Mei 2015 - September 2019

Financiering: FBNet België en Instituut voor het Familiebedrijf

Partners: CenSe i.s.m. onderzoeksinstellingen in Zweden en Frankrijk.

 

"Wat is de invloed van de crisis van 2008 op de familiebedrijven en hoe hebben zij die zware crisis weerstaan (anders/beter dan niet-familiebedrijven)?"

Er is al heel wat macro-economische inkt gevloeid over de oorzaken en kenmerken van de zware financieel-economische crisis van 2008-2009, die geboekstaafd staat als de Grote Recessie. Over de impact ervan op de bedrijven en a fortiori op de familiebedrijven is er veel minder gepubliceerd. Bovendien zijn de relatief schaarse publicaties over familiebedrijven en de crisis al te vaak gebaseerd op veronderstellingen en niet op stevig empirisch onderzoeksmateriaal.

Als er dan toch kwantitatief onderzoek naar de impact van de crisis is gebeurd, slaat dat meestal op beursgenoteerde familie- en niet-familiebedrijven. Er zijn dus twee duidelijke hiaten in het bestaande onderzoek. Enerzijds bestaat er weinig onderzoek naar de prestaties van niet-beursgenoteerde familiebedrijven. Anderzijds is er weinig gepubliceerd over hun prestaties in tijden van economische crisis.

 

Verwachte output

Met dit onderzoek worden die twee grote lacunes aangevuld. Via cijfers wordt nagegaan hoe niet-beursgenoteerde familie- en niet-familiebedrijven in ons land de crisis van 2009 hebben doorstaan. Er wordt inzonderheid bestudeerd hoe zij sinds 2009 hebben gepresteerd. Daarbij wordt zowel een vergelijking tussen familie- en niet-familiebedrijven als tussen familiebedrijven onderling gemaakt. De analyse binnen de groep van niet-beursgenoteerde familiebedrijven vult een derde lacune in de (familiebedrijven)literatuur aan. Voor de volledigheid worden tevens beursgenoteerde familie- en niet-familiebedrijven onder de loep genomen. Door niet-beursgenoteerde en beursgenoteerde bedrijven apart te analyseren, wordt vermeden dat appels met peren worden vergeleken.

Het nemen van de crisisjaren als studieperiode is zeer waardevol omdat recessies terugkerende gebeurtenissen zijn met verreikende gevolgen.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be