Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Grenzeloos ondernemen

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Wim Keygnaert, Wouter Broekaert

Looptijd: Februari 2018 – Oktober 2018

Financiering: Euregio Scheldemond

'Grenzeloos ondernemen' peilt naar de voorwaarden en barrières om over de grens te ondernemen. Ondanks de nabijheid van Vlaanderen en Nederland blijft grensoverschrijdend ondernemen vaak een hele uitdaging, onder meer door markt-, cultuur- en juridische verschillen. Toch vervullen kmo’s die er in slagen internationaal actief te zijn een belangrijke rol in het constant vernieuwen en stimuleren van de economie. Kleine en middelgrote ondernemingen in de Scheldemondregio ervaren het ondernemen over de grens dan ook als een opportuniteit maar ook als een uitdaging.

In dit onderzoek gaan we daarom na wat de ondersteuningsbehoeften van kleine en middelgrote bedrijven zijn inzake grenzeloos ondernemen in de Euregio Scheldemond. Doorheen het onderzoek brengen we daarom in kaart wat de kernactiviteiten van ondernemen over de grens zijn. Dit doen we door middel van een overzicht van de internationale literatuur, aangevuld met de resultaten uit 28 interviews met Zeeuwse en Vlaamse ondernemers en uit een workshop met ondernemers en diverse vertegenwoordigers van beleidsinstanties van beide kanten van de grens. 

Gerealiseerde output

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers in hoofdzaak beroep doen op de eigen, bestaande werknemers, aangevuld met een onafhankelijke buitenlandse agent of vertegenwoordiger en, in specifieke gevallen, met externe juridische of fiscale specialisten. De eerste buitenlandse contacten worden doorgaans gelegd door de ondernemer zelf en door zijn medewerkers, op basis van eigen ervaring en bestaande contacten.

De perceptie van onze geïnterviewde ondernemers wat betreft het bestaande ondersteuningsaanbod voor grensoverschrijdend ondernemen brengt enkele duidelijke knelpunten naar voor. Allereerst stellen we vast dat de meeste ondernemers geen duidelijk beeld hebben van waar ze terecht kunnen voor specifieke informatie over de mogelijkheden tot grensoverschrijdend ondernemen. Mede daardoor kijken veel Vlaamse ondernemers over Zeeland heen wanneer het gaat over de Nederlandse markt. Bovendien is de beschikbare informatie vaak gefragmenteerd en verspreid over verschillende ondersteunende instanties. Dat alles maakt dat ondernemers vaak veel tijd en inspanning moeten investeren om geschikte informatie te vinden.

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be