Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Johan Coppieters

Korte bio

Johan is handelswetenschapper van opleiding, en behaalde bijkomend een Master of Business Administration. 25 jaar lang combineerde hij een bedrijfsactiviteit in diverse financiële functies (o.a. bij Ahlers, Hapag Lloyd, Hamann en Schréder) met enkele lesopdrachten (o.a. bij KU Leuven, Odisee, Hogeschool Gent en Syntra).

Ondertussen heeft Johan zich meer toegelegd op lesopdrachten: als lector doceert hij momenteel management accounting, management rapportering, financiële analyse en financieel management. Daarnaast is hij ook betrokken bij enkele onderzoeksopdrachten van CenSE waarbij hij zich vooral toelegt op rendabiliteitsstudies en rapportering. Door zijn regelmatige contacten met het bedrijfsleven blijft hij betrokken bij het werkveld.

 

Projecten

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be