Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Ondernemen na tegenslagen of faillissement

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen, Johan Lambrecht, Wouter Broekaert

Looptijd: 1 oktober 2015 - 30 november 2016

Partners: SVO i.o.v. Dyzo

 

Ondernemen is een proces van vallen en opstaan. Het behoort dan ook tot de natuurlijke gang van zaken dat bedrijven op een bepaald moment verdwijnen en plaats maken voor nieuwe activiteiten. Wat echter vaak uit het oog wordt verloren, is de positie van de ondernemer als persoon in dat proces, en meer bepaald de vraag wat zijn verdere professionele opties zijn. In dit onderzoek gaan we na hoe een gefailleerde ex-ondernemer zijn professionele leven verderzet na het stopzetten van zijn oorspronkelijke onderneming.

In het onderzoeksrapport keken we allereerst naar de mogelijke impact van een faillissement op de persoon van de ex-ondernemer en hoe dat zijn verdere opties kan beïnvloeden. Verder spitsten we ons specifiek toe op de route waarin een gefailleerde ervoor kiest om te herstarten als ondernemer. Meer bepaald gingen we daarbij na welke mogelijke factoren meespelen in die beslissing.

Naast een literatuuroverzicht werden vragenlijsten online afgenomen bij gefailleerden en werden de resultaten daarvan verwerkt. 

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be