Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Overdracht van de onderneming naar de werknemers

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen, Johan Lambrecht, Wouter Broekaert

Looptijd: September 2015 –Augustus 2017

Financiering: ESF


Het project richtte zich inzonderheid op die kmo’s waarvan de bedrijfsleider de pensioenleeftijd bereikt (heeft) of aan overname denkt, de zogenaamde “vergrijzende kmo’s”. Ons project wil deze bedrijfsleider een extra overname-optie aanbieden, namelijk het bedrijf aan de eigen werknemers overdragen om zodoende de continuïteit van de bedrijfsvoering en de verankering van de lokale tewerkstelling te verzekeren.

Het project beoogde de ontwikkeling van volgende handvatten voor de dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt:

  • Een innovatief begeleidingstraject voor bedrijfsleider én werknemers dat alle aspecten van de overname collectief en kwalitatief behandelt. Dit begeleidingstraject voor vergrijzende kmo’s, onze finale doelgroep, richt zich niet enkel op de bedrijfsleider, maar tevens op alle of een deel van de werknemers. Centraal in dit begeleidingstraject stond het aftoetsen, vormgeven en uitwerken van de overname van de kmo door de eigen werknemers. Beoogd werd dat alle trajectbegeleiders deze methodiek kunnen gaan toepassen wanneer dit een geschikte piste lijkt voor de kmo die bij hen om begeleiding komt vragen.
  • Een online platform waarmee de finale doelgroep geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt.


Gerealiseerde output

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd in het Vlaams parlement, op 13 juni 2017 

De website die werd ontwikkeld bevat onder meer tal van informatie over het project en de partners, een stappenplan voor de overdracht en een bedrijfsscan en is terug te vinden op https://www.werknemerwordtovernemer.be/ .

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be