Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Psychologisch eigenaarschap in familiebedrijven

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Henssen, Wouter Broekaert

Looptijd: Lopend


Het onderzoek peilt naar de antecedenten en consequenties van collectief psychologisch eigenaarschap -het gevoel dat iets van 'mij' of 'ons' in de context van familiebedrijven. Het mondde reeds uit in publicaties m.b.t. psychologisch eigenaarschap en verscheidene conferentiepapers, waaronder:

  • Limits to psychological ownership in the family business; Broekaert, Wouter ; Henssen, Bart ; Lambrecht, Johan ; Debackere, Koenraad ; Andries, Petra Emerald Journal of Family Business Management; 2018; Vol. 8; pp. 196 - 216
  • Hoe psychologisch eigenaarschap stimuleren? Maak medewerkers psychologisch eigenaar van de verandering; Vereecken, Hilde ; Broekaert, Wouter ; Henssen, Bart
  • Mens en Management Media & Informaties; HR Square; 2016; iss. 163; pp. 35 - 41

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64
E-mail
info@odicense.be