Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Broodje MIXXL – Combinatiestrategieën bij de Sandwichgeneratie

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Eline Mechels, Miet Timmers & Tim Gielens
Project fase: afgelopen
Partners: Gefinancierd door ESF (Het Europees Sociaal Fonds) en in samenwerking met: loopbaanbegeleidingscentrum Kompass-Emino, Gezinsbond, Verso vzw, Samana vzw, South-Eastern Finland University of Applied Sciences- Small Business Center, Dobre Kadry, Fundacion Accion contre el hambre.

 

 

 

Een goede werk-gezin-balans, is dat niet vooral een zaak van twintigers en dertigers met jonge kinderen? Ja, maar niet uitsluitend.
 
 • Ook voor 45-65-jarigen is dat steeds meer een issue. Dat heeft met verschillende zaken te maken:
 • De verhoging van de pensioenleeftijd zal ertoe leiden dat de veertigers en vijftigers van nu gemiddeld tien jaar later met pensioen zullen gaan dan de generatie vóór hen.
 • We willen dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, ook als ze hulpbehoevend worden. Men zet in op 'community care’, wat betekent dat mantelzorg een belangrijke plaats zal blijven innemen.
 • Jongvolwassen blijven steeds langer thuis wonen en rekenen daarbij op ‘hotel mama’.
 • Een groot deel van deze groep is ook jonge grootouder en wil graag een betekenisvolle plaats innemen in het leven van hun kleinkinderen, en hun volwassen kinderen ondersteunen in de zorg voor deze kleinkinderen. 
Het is niet verwonderlijk dat deze generatie zich door de combinatie van dit alles vaak overbevraagd voelt.
 
Sandwich
Volwassenen die op hetzelfde moment in hun leven de zorg voor een oudere en een jongere generatie op zich nemen, en die zorg bovendien vaak nog combineren met een job, noemen we de ‘Sandwichgeneratie’. 
 • Doorgaans zijn zij tussen 45 en 65 jaar.
 • De 'sandwichpositie' is duidelijk niet genderneutraal: het zijn veel vaker vrouwen dan mannen die de zorg opnemen voor hun ouder wordende familieleden. Bovendien nemen vrouwen nog steeds meer zorg op voor hun eigen (klein)kinderen.
 • Het is duidelijk dat deze groep de komende jaren alleen maar zal toenemen, in Vlaanderen en in de rest van Europa.

Doel van dit project
 • We willen vrouwen en mannen tussen 45 en 65 jaar die een job combineren met een dubbele zorgtaak, begeleiden bij het vinden van een goede combinatiestrategie.
 • We hopen dat ze zo langer en met meer motivatie en engagement hun job kunnen combineren met zorg en een gezin.

We willen hiervoor, in samenwerking met onze Vlaamse en internationale partners, verschillende instrumenten ontwikkelen:
 • een coaching- en trainingsprogramma voor de Sandwichgeneratie
 • een trainings- en sensibiliseringsprogramma voor werkgevers, leidinggevenden en HR-professional
 • aanbevelingen voor organisaties voor een beter beleid en praktijk op dit vlak
 
Om deze doelstellingen te realiseren zullen eveneens digital stories gecreëerd worden over leden van de sandwichgeneratie, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in bovengenoemde trainingsprogramma's. Een voorbeeld van zo'n digital story kan je hier bekijken. Deze story werd gemaakt door studenten Gezinswetenschappen in het kader van het vak Projectonderwijs II.
 
Voor Sociaal.Net schreven de projectmedewerkers het artikel 'Sandwichgeneratie: zorgende mannen doorbreken rolpatronen'. Het artikel werd gepubliceerd op 7 februari 2019.
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64