Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Disability Inclusive Job Crafting

Deel dit op

CenSE onderzoekers: Bart Moens, Charlotte Claes, Tim Gielens & Wim Peersman
Project fase: afgelopen
Financiering: ESF
Partners: Dit project gebeurt in samenwerking met GTB, Groep Maatwerk, Konekt, Mentor en iDrops en met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

Met het ESF-project ‘Disability Inclusive Job Crafting’ willen we de employability van medewerkers met een fysieke en licht verstandelijke arbeidshandicap vergroten door hen te ondersteunen bij het ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘durven’ job craften. Onder job crafting verstaan we ‘het proactief zelf aanpassen van verschillende taakgerichte, relationele, contextuele  en cognitieve  aspecten van het werk, zodat medewerkers doelen na kunnen streven die voor hen belangrijk zijn’. Job crafting is een vaardigheid en kan dus aangeleerd worden. Wie minder vaardig is, kan via diverse dienstverleners een training en/of begeleidingstraject volgen. Omwille van de kostprijs en de duur is het bestaande aanbod van deze dienstverleners voor mensen met een beperking vaak weinig toegankelijk. Bovendien is job crafting een zeer talige methodiek, met als nadeel dat laaggeschoolden of mensen met een licht verstandelijke beperking drempelvrees kunnen hebben. Daarom ontwikkelen we in dit project een nieuwe dienstverlening waarbij job crafting gedrag gestimuleerd en begeleid wordt via micro-interventies (d.i. zonder intensief contact met een trainer of coach, maar middels online communicatietechnologie zoals een website, Facebook, WhatsApp, mobiele app,… ) en dit op maat van mensen met een licht verstandelijke beperking. Door job crafting toegankelijk(er) te maken voor werknemers met een beperking willen we hen in staat stellen om zelf te kunnen werken aan het bevorderen van hun duurzame inzetbaarheid.

 

 

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64