Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Webinar ‘Werk & gezin: hoe ervaren werknemers ondersteunen en motiveren?’

Deel dit op

Uit cijfers van de recente werkbaarheidsmonitor (SERV, 2019) blijkt dat 40-plussers in toenemende mate problemen ondervinden om werk en familie te blijven combineren. Vaak combineren deze ervaren werknemers hun werk met een of meerdere zorgtaken thuis, wat leidt tot specifieke uitdagingen die naar aanleiding van de coronacrisis nog meer op de voorgrond treden. Het aandeel van deze groep werknemers wordt in vele organisaties bovendien gemiddeld groter.
 

De webinar “hoe kan u ervaren werknemers ondersteunen en motiveren in de combinatie werk en gezin?” kadert binnen het ESF project ‘de Sandwichcoach’ en reikt u als leidinggevende en als HR- verantwoordelijke de inzichten aan uit het onderzoek en vertaalt deze naar oplossingen voor uw praktijk.
 

Sandwich…wie? Sandwich…wat?
“Organisaties die inzetten op ondersteuning van ‘Sandwichwerknemers’ zijn succesvoller” Dat is althans de onderliggende hypothese van dit ESF project en vraagt om een woordje uitleg. 9 tot 15% van de bevolking behoort tot de Sandwichgeneratie waarbij een job gecombineerd wordt met een dubbele zorgtaak voor een jongere en oudere generatie. Dit aandeel zal de komende jaren verder stijgen als gevolg van een aantal demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening, langere loopbanen en vermaatschappelijking van de zorg. 
 
Hoewel dit niet altijd even zichtbaar is, maken werknemers die tot de Sandwichgeneratie behoren ook deel uit van uw organisatie. Deze werknemers weten doorgaans van aanpakken: ze hanteren verschillende combinatie- en copingstrategieën om werk en privé te combineren en weten hierin een fragiel evenwicht te bewerkstelligen. Cijfers bewijzen dat dit fenomeen bovendien niet langer een loutere vrouwenzaak is: meer en meer mannen nemen zorgtaken op zich, de gender verschillen in het opnemen van zorgtaken worden dus kleiner.
 
Waarom moeten organisaties wakker liggen van Sandwichwerknemers? 
Desondanks staan deze werknemers onder druk, zeker wanneer de zorgzwaarte plots toeneemt. “Langer werken, in combinatie met de vermaatschappelijking van de zorg, verzwaart de druk op de Sandwichgeneratie” (Timmers & Mechels, 2019). De fysieke gezondheid, het subjectief welzijn en het engagement van deze werknemers kan in dat geval sterk afnemen. De gevolgen van deze toenemende druk op Sandwichgeneratie zijn dat het ziekteverzuim voor deze groep hoger ligt, en dit kan finaal een negatieve impact hebben op de werking van uw organisatie. 
 
Gezinsondersteunend leiderschap
Omgekeerd geldt dat als organisatie inzetten op het reduceren van werk-familie conflicten voordelen genereert. Voorgaand onderzoek (oa. Hammer, 2011; Straub, 2012) heeft aangetoond dat gezinsondersteunend leiderschap voor Sandwichwerknemers leidt tot minder conflicten tussen het werk- en het familiedomein wat op haar beurt zorgt voor een lagere verloopintentie, hogere jobtevredenheid, betere fysieke gezondheid, hoger subjectief welzijn en engagement. Bovendien blijkt eveneens dat het gezinsondersteunend gedrag bij leidinggevenden heel wat positieve spill-over effecten kan hebben naar andere doelgroepen van werknemers, en dus niet enkel voor leden van de Sandwichgeneratie motiverend kan werken.
 
En er is nog hoopvol nieuws, dit gezinsondersteunend gedrag van leidinggevenden is geen persoonlijkheidskenmerk maar kan aangeleerd en versterkt worden. Eerder onderzoek (Hammer et al, 2012) naar de effecten van een trainingsprogramma specifiek gericht op de ontwikkeling van gezinsondersteunend leiderschap toonde reeds aan dat dit gedrag gestimuleerd kan worden en dat training effectief kan leiden tot duurzame inzetbaarheid.

Organisaties hebben er dus alle belang bij om, in het kader van een duurzaam loopbaanbeleid, proactief in te zetten op ondersteuning van deze zogenaamde ‘Sandwichwerknemers’ door middel van het sensibiliseren en coachen van leidinggevenden en HR verantwoordelijken. En dit is exact waar deze webinar op wil inspelen.
 
Tijd voor actie!
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en het Center for Sustainable Entrepreneurship hebben in co-creatie een trainingsprogramma ontwikkeld specifiek gericht op HR verantwoordelijken en leidinggevenden. Het doel van het trainingsprogramma is drieledig:
  1. Creëren van bewustzijn rond de uitdagingen van de Sandwichgeneratie
  2. Genereren van inzichten in de samenhang met uitkomsten voor werknemers en voor de organisatie
  3. Stimuleren van gezinsondersteunend leiderschap
Programma Webinar
Om u als bedrijfsleider of HR-verantwoordelijke te helpen in het ondersteunen van deze medewerkers, organiseert het Kenniscentrum voor Gezinswetenschappen samen met het Center for Sustainable Entrepreneurship een webinar. 

In deze korte, maar krachtige webinar willen wij een bewustzijn creëren rond de uitdagingen van de sandwichgeneratie, maar ook inzichten genereren in de samenhang met uitkomsten voor werknemers en voor de organisatie, nadien voorzien wij ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Vrijblijvend kan u zich nadien ook inschrijven voor een opvolgingssessie, die we later dit voorjaar organiseren.

 

Praktisch
De webinar vindt plaats op dinsdag 18 mei 2021, van 09u30 tot 10u15 en wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. De webinar wordt gegeven in het Nederlands. Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dit kan hier
Na inschrijving ontvangt u een vergaderverzoek via MS Teams, met een link om op dinsdag 18 mei van 09u30 tot 10u30 deel te nemen aan de webinar.
 
Hebt u nog vragen? Contacteer ons gerust via info@odicense.be.
 
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) zet zich samen met loopbaanbegeleidingscentrum Emino-Kompas uit Leuven, de Gezinsbond en Odisee Bedrijfskunde via dit projecten in om mannen en vrouwen uit de Sandwichgeneratie beter te ondersteunen. Dit project wordt gesteund en gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64