Het familiebedrijf - Johan Lambrecht

Het Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoekscentrum aan de Hogeschool Odisee. We onderzoeken duurzaam ondernemerschap binnen familiebedrijven en kmo’s en detecteren hiervoor nieuwe trends en uitdagingen in de economie of maatschappij.

Wilt u graag samenwerken en…

…bent u een
bedrijf?

CenSE vertaalt duurzaam ondernemerschap op een innovatieve manier via co-creatie naar uw bedrijfspraktijk, met een focus op familiebedrijven en kmo's.

…bent u een
onderzoeker?

CenSE verricht onafhankelijk praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de duurzame bedrijfsvoering van familiebedrijven en kmo's.

…bent u een
student of docent?

CenSE biedt een varia aan kwaliteitsvolle didactische tools en opleidingsmodules aan en speelt zo een trekkersrol in duurzaam ondernemerschap. 

Onze expertises in duurzaam ondernemerschap

Expertise 1: Duurzame bedrijfsvoering

Expertise 2:
Digitalisering

Expertise 3: Circulaire economie

Expertise 4:
Socio-economische duurzaamheid

Het familiebedrijf - Johan Lambrecht

Nieuw: Het familiebedrijf in goede en kwade dagen, door Johan Lambrecht

Het boek "Het familiebedrijf in goede en kwade dagen", geschreven door CenSE-onderzoeker Dr. Johan Lambrecht, verscheen dit jaar bij Owl Press. Het is een allesomvattend boek over familiebedrijven geworden, gebaseerd op meer dan 30 jaar onderzoeks- en praktijkervaring met familiebedrijven. 

Start2AIM verschijnt in Bloovi

CenSE onderzoekers Saskia Vanden Eede en Lennerd Kevelaerts vertellen samen met Odisee onderzoekers Katja Verbeeck en Thomas Van den Bossche, in Bloovi over het Start2AIM onderzoek. 

Het zijn niet alleen Google, Facebook of Netflix die Artificiële Intelligentie inzetten voor marketingdoeleinden. Ook steeds meer Vlaamse kmo’s zetten AI in om hun customer experience naar een hoger niveau te tillen. Met het onderzoeksproject Start2AIM toont hogeschool Odisee hoe middelgrote ondernemingen het vandaag al aanpakken. 

Onderzoek 'Circuler' haalt de pers!

In welke mate is men op het bedrijventerrein Haasrode (Leuven) bereid om ondersteunende faciliteiten en diensten te delen? De resultaten van het onderzoek, dat in opdracht van Interleuven door de bacheloropleiding Facility Management van Odisee en CenSE werd uitgevoerd, zijn bekend.

Inclusive Entrepreneurship Policies, Country Assessment Notes

Academisch directeur van CenSE, Dr. Johan Lambrecht, en CenSE onderzoeker Dr. Wouter Broekaert werkten mee aan het meest recente OESO rapport over inclusief ondernemerschapsbeleid in België. Cynthia Lavison en David Halabisky (OESO CFE) bewerkten de nota onder leiding van Dr. Jonathan Potter (OESO CFE).

Wendbaar voor morgen: talent werven post-corona

Verandering kan nóg sneller dan we tot voor kort dachten, zo hebben we het voorbije jaar ondervonden. Maar ook dat leergierigheid en wendbaarheid cruciaal zijn. Met een 5-delige reeks legt Cevora in evenveel maanden de loep op enkele grote trends voor de toekomst van leren en werken. In het 5e en laatste deel, heeft Bart Henssen, hoofd van CenSE, het over de arbeidsmarktdynamiek post-corona.

Webinar: Werk & gezin: hoe ervaren werknemers ondersteunen en motiveren?

De combinatie werk & gezin is enkel uitdagender geworden. Ervaren werknemers hebben naast hun werk ook meerdere zorgtaken thuis. Dit leidt tot specifieke uitdagingen die sinds de coronacrisis nog meer op de voorgrond treden.

Om u als bedrijfsleider of HR-verantwoordelijke te helpen in het ondersteunen van deze medewerkers, organiseert het Kenniscentrum voor Gezinswetenschappen samen met het Center for Sustainable Entrepreneurship een webinar op 18/05 van 9u30 tot 10:15. Deze webinar kadert binnen het ESF project 'De Sandwichcoach'.

In deze korte, maar krachtige webinar willen wij een bewustzijn creëren rond de uitdagingen van de sandwichgeneratie, maar ook inzichten genereren in de samenhang met uitkomsten voor werknemers en voor de organisatie, nadien voorzien wij ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Vrijblijvend kan u zich nadien ook inschrijven voor een opvolgingssessie, die we later dit voorjaar organiseren.

Uitnodiging webinar: Duurzame jobs dankzij een circulaire transitie

De circulaire economie is aan een stevige opmars bezig. De toepassingen worden alsmaar talrijker en diverser. En dat geldt ook voor de jobs!

In het ESF-project S-Circel onderzoeken de Provincie Oost-Vlaanderen, Odisee Hogeschool, The Circular Hub en SBCM welke kansen de circulaire economie biedt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een duurzame job te helpen.

Op donderdag 29 april organiseerden we een webinar om het project en de deelnamemogelijkheden toe te lichten. We lieten ook enkele geïnteresseerde organisaties aan het woord en beantwoordden al jouw vragen. Daarnaast blikten we vooruit op de volgende stappen.

Ongelijkheid op de arbeidsmarkt door COVID?

Hoofd van CenSE Bart Henssen en onderzoeker Tim Gielens werkten mee aan een themanummer over de coronamaatregelen in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Ze schreven mee aan een essay over de COVID-19-crisis en ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Koers naar talent in overvloed: inclusief HRM als kompas

CenSE onderzoeker Tim Gielens en hoofd van CenSE Bart Henssen schreven mee aan het boek van collega Bart Moens over inclusief HRM als kompas. 

Een tekort aan talent … en dat terwijl honderdduizenden mensen werkloos aan de kant staan? Kortgeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, langdurig arbeidsongeschikten. Onbenut talent. Steeds meer werkgevers willen dat onbenut talent benutten. Inclusief werkgeven dus. Helaas weten zij niet altijd handen en voeten te geven aan dat inclusief werkgeven. Het blijft bij goede voornemens. Jammer, want niemand wint daarbij.
 

Online International Teacher Training - Sustainable Devevelopment & SDGs in Vocational Education

Hoe bereid ik mijn studenten voor op een wereld in verandering? Hoe kan ik met duurzaamheidscompetenties en de SDG’s aan de slag in mijn lespraktijk? Hoe bouw ik als docent mee aan een duurzame school? Benieuwd?

Deze training is al voorbij, maar wil je op de hoogte gehouden worden van soortgelijke trainings in de toekomst, stuur dan een mailtje naar info@odicense.be.

CenSE onderzoekers verzorgen webinar tijdens digitale donderdagen van Unizo

Katja Verbeeck (UCE – User Centered Electronics&ICT ) en Saskia Vanden Eede (CenSE – Center for Sustainable Entrepreneurship), geven een aantal praktische, inzetbare tips mee op basis van hun learnings uit het de 'Start2AIM' en 'Data Smart Ondernemen' projecten.
 

De impact van bedrijfsmoeilijkheden op de familie van de ondernemer

De corona-crisis heeft een grote impact op de ondernemers en hun bedrijven. Maar wat is de impact op de familie van de ondernemer wanneer er bedrijfsmoeilijkheden opduiken? Lees er alles over in het rapport dat CenSE en KULeuven schreven in samenwerking met de UGent. 
 

Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 300 22 19
E-mail
info@odicense.be