Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) - Odisee

Philippe Eiselein

Korte bio

Philippe Eiselein is senior onderzoeker aan de Hogeschool Odisee en maakt deel uit van het wetenschappelijk onderzoekscentrum CenSE (Center for Sustainable Entrepreneurship). Hij richt zich momenteel op (bedrijfs)duurzaamheidsprojecten, zoals sectoroverschrijdende partnerschappen voor circulaire economieën (samenwerkingsverbanden tussen overheden, de academische wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld) en competenties voor toekomstige banen en markten.

Hij behaalde zijn doctoraat als handelsingenieur en is gastprofessor sociaal ondernemerschap en corporate social responsbility aan de faculteit  Sociale Wetenschappen en Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij ondersteunde de VUB-leerstoel Sociaal Ondernemerschap meer dan 8 jaar als onderwijsassistent, coach en webmaster. Zijn doctoraatsthesis gaat over "Management van sociale ondernemingen: schaalvergroting en conflicterende doelstellingen". Zijn lopend onderzoek is gepresenteerd op internationale conferenties in, België, Bolivia, Bulgarije, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Hong Kong, Portugal, de Verenigde Staten en Nederland. Regelmatig wordt hij ook uitgenodigd als keynote speaker, publiceerde (in) drie boeken rond het sociaal ondernemerschap over de afgelopen twee jaar.

Bovendien heeft hij ervaring opgedaan in duurzaamheidsengagement en partnerschappen vanuit zijn rol als coördinator van Belgium Impact (2018-2021), het nationale platform dat meer dan 300 Belgische impactvolle sociale ondernemers ondersteunt. Het werd opgericht door Zijne Majesteit de Koning van België en had tot doel het Belgische ecosysteem van sociaal ondernemerschap verder te stimuleren en anderen te inspireren via een transdisciplinaire aanpak.

Projecten

  • PWO – Circulaire transitie door duurzame partnerschappen: quintuple helix perspectief
  • ESF – S-Circel: circulaire en sociale ecosystemen met het oog op doorstroom naar betaalde arbeid
     

Contactgegevens

E-mail: Philippe.Eiselein@odisee.be
GSM: 0478 79 40 51
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/philippeeiselein/
 

Belangrijkste publicaties

  • Eiselein, P., Brabant, K., Keygnaert, W. (2023) “Developing sustainable partnerships for circular economies: a literature review” In stakeholder engagement in sustainable circular economy. Theoretical, methodological and practical perspectives. Edited by Johanna Kujala, anna Heikinnen, Annika Blomberg. Palgrace MacMillan.

  • Eiselein, P. (2022) “Funding social enterprises” In Social Entrepreneurship and vulnerable social groups. Edited by Dentchev, N., Roncancio Marin, J., Alba Ortuño, C., Outsios, G., Kapodistrian University of Athens press

  • Eiselein, P. and Dentchev, N.A. (2021), “Scaling social impact: what challenges and opportunities await social entrepreneurs”, Social Entrepreneurship (Business and Society 360, Vol. 5), Emerald Publishing Limited, Bingley.

  • Eiselein, P. and Dentchev, N.A. (2020), "Managing conflicting objectives of social enterprises", Social Enterprise Journal, Vol. 16 No. 4, pp. 431-451. https://doi.org/10.1108/SEJ-03-2020-0015
  • Dentchev, N., Eiselein, P., Vander Velpen, K., Bouckaert, M., & Gonzalez, A. A. D. (2020). A financial guide for social entrepreneurs (https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10673/a-financial-guide-for-social-entrepreneurs)
Center for Sustainable
Entrepreneurship
Telefoon
02 609 88 64